พิธีปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2565


เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 17 ครั้ง


    เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น.นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2565 และร่วมมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียงภาพกิจกรรม