โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการเจาะเลือดประจำปีให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ณ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจำนวน 74 ราย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 23 ครั้ง


    วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร งานโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการเจาะเลือดประจำปีให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ที่รับยา ณ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจำนวน 74 รายภาพกิจกรรม