นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 815 ครั้ง

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณสี่แยกไปแดงโรงพยาบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายนํ้าที่อุดตันเพื่อเร่งระบายนํ้าลงสู่โรงบำบัดน้ำเสีย และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานํ้าท่วมขังบนถนน


ภาพกิจกรรม