ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้รับคัดเลือกเป็น ชมรมผู้สูงอายุดีเด่นระดับประเทศ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 36 ครั้ง

วันที่ 9 สิงหาคม2561 เวลา 12.00 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ลงเยี่ยมสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำโดย นางกัญญานันท์ วังนาค ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ชมรมผู้สูงอายุดีเด่นระดับประเทศ


ภาพกิจกรรม