พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพวาด ภาพระบายสี และกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 76 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ (วัดบาง) นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดมอบรางวัลการประกวดภาพวาด ภาพระบายสี และกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความ โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดจนสนับสนุนความสามารถในการวาดภาพและการเขียนเรียงความของเยาวชนไทย ซึ่งผลการประกวดเขียนเรียงความ พระคุณแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ ดญ. กุลภัสสร์ ชาญเชี่ยว ผลการประกวดวาดภาพระบายสี แม่ของฉัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ ดช.ปกเกล้า เปาสันเทียะ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ ดญ.ชญาดา มูลอาศาตร์


ภาพกิจกรรม