กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงพชร ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสวนสาธารณะโซน 4


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 37 ครั้ง

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กองช่าง เทศบาลเมืองกำแพงพชร ดำเนินการตัดหญ้า บริเวณสวนสาธารณะโซน 4


ภาพกิจกรรม