ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารรภัยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำรถดับเพลิงขนาดเล็กออกสูบน้ำในเขตเทศบาล


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 39 ครั้ง

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารรภัยเทศบาลเมืองกำแพงเพชรนำรถดับเพลิงคันเล็กพร้อมเจ้าหน้าที่3นายออกสูบน้ำบริเวณ บ้าน นาย ปรีชา อภัยศรี เลขที่ 18 ถ เทศบาล1 ซ.5 ต.ในเมืองอ.เมือง จ.กำแพงเพชร บริเวณ ถ.ทุ่งสวน หลัง รร.เทศบาล2 และบริเวณ บ้าน ส่งเสริม สมเถื่อน เลขที่ 28 ถ เทศบาล1 ซ.16 ต.ในเมืองอ.เมือง จ.กำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม