งานรักษาความสงบเรียบร้อยออกตรวจพื้นที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจรในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 62 ครั้ง

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 18.00 น. งานเทศกิจออกตรวจภายในเขตเทศบาลดังนี้ - ออกตรวจบริเวณหลัง รพ.กพ. - ออกตรวจบริเวณศาลหลักเมือง 14.30ออกตรวจบริเวณตลาดต้นโพธิ์ 17.00-ออกตรวจบริเวณตลาดสดเทศบาล


ภาพกิจกรรม