เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 65 ครั้ง

วันที่ 12 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกันออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้มาให้บริการตรวจวัดความดันและตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานอีกด้วย


ภาพกิจกรรม