งานรักษาความสงบเรียบร้อยออกตรวจพื้นที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจรในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 64 ครั้ง

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. งานเทศกิจออกตรวจภายในเขตเทศบาลดังนี้ - ออกตรวจบริเวณตลาดสดริมปิง - ออกตรวจบริเวณตลาดศูนย์ 14.30- ออกตรวจบริเวณศาลหลักเมือง - ออกตรวจบริเวณถนนเรืองราษฏร์พัฒนา พบการจำหน่ายสินค้าในสาธารณะนอกจุดผ่อนผัน 2ราย ดำเนินการตักเตือน


ภาพกิจกรรม