ฝ่ายรักษาความสะอาดกองสาธารณสุข ออกดูแลความสะอาดภายหลังเสร็จงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 64 ครั้ง

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุข ออกดูแลความสะอาด ภายหลังงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง แล้วเสร็จ


ภาพกิจกรรม