เจ้าหน้าที่ศูนย์ต้นโพธิ์ได้ทำการล้างท่อระบายน้ำ ล้างพื้นศูนย์ต้นโพธิ์


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 49 ครั้ง

วันที่10 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ต้นโพธิ์ได้ทำการล้างท่อระบายน้ำ ล้างพื้นศูนย์ต้นโพธิ์และได้นำรถดับเพลิงหมายเลข 106/101 และรถบรรทุกน้ำ203 กลับจากศูนย์ชั่วคราว สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังกำแพงเพชร มาประจำยังสำนักงานศูนย์ต้นโพธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ภาพกิจกรรม