งานรักษาความสงบเรียบร้อยออกตรวจพื้นที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจรในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 47 ครั้ง

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. งานเทศกิจออกตรวจภายในเขตเทศบาลดังนี้ - ออกตรวจบริเวณถนนประชาหรรษาเก็บป้ายโฆษณา 2 ป้าย - ออกตรวจบริเวณถนนวิจิตร 2 - ออกตรวจบริเวณตลาดริมปิง 14.30 - ออกตรวจบริเวณหน้า โรงพยาบาลกำแพงเพชร - ออกตรวจบริเวณศาลหลักเมือง


ภาพกิจกรรม