กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการเก็บป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 43 ครั้ง

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกล ดำเนินการเก็บป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง


ภาพกิจกรรม