กองช่างสุขาภิบาลเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการแก้ไขปัญหาฝาท่อระบายน้ำชำรุดบริเวณสี่แยกหน้าร้านช่างปล้อง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 42 ครั้ง

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาฝาท่อระบายน้ำชำรุดบริเวณสี่แยกหน้าร้านช่างปล้อง


ภาพกิจกรรม