งานรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการจัดเก็บขยะตกค้างในงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 44 ครั้ง

วันที่11 ตุลาคม 2561 เมื่อเวลา 08.00น งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการจัดเก็บขยะตกค้างในงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง