นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการแพทย์แผนไทย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 41 ครั้ง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงตามนโยบายของคณ... ดูเพิ่มเติม


ภาพกิจกรรม