โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2561 ให้กับนักเรียน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 9 ครั้ง

วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 งานป้องกันและควบคุมโรค โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2561ให้กับนักเรียนชั้น ป.1 ป.5(นักเรียนหญิง) และ ป.6 โรงเรียนเทศบาล1-3 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร


ภาพกิจกรรม