กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการตัดหญ้า บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมและริมเขื่อนแม่น้ำปิง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 47 ครั้ง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 กองช่าง ดำเนินการ ตัดหญ้า บริเวณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม และริมเขื่อนแม่น้ำปิง


ภาพกิจกรรม