กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการประดับดอกไม้ ต้นไม้ บริเวณสี่แยกวัดบางและวงเวียนต้นโพธิ์ จุดถ่ายรูปริมแม่น้ำปิง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 74 ครั้ง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 กองช่าง ดำเนินการ ประดับดอกไม้ ต้นไม้ บริเวณ สี่แยก วัดบาง และ วงเวียนต้นโพธิ์ จุดถ่ายรูปริมแม่น้ำปิง


ภาพกิจกรรม