ฝ่ายรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการดูแลความสะอาดบริเวณชุมชนในเขตเทศบาล


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 34 ครั้ง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดูแลความสะอาดบริเวณชุมชนในเขตเทศบาล


ภาพกิจกรรม