ฝ่ายรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดูแลความสะอาดและจัดเก็บขยะ ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 47 ครั้ง

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดูแลความสะอาด และจัดเก็บขยะ ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม