พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 30 ครั้ง

เมื่อวันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณต้นสักทรงปลูก หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมาตรีเมืองกำแพงเพชร นำเข้าราชการในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์สามเณร จำนวน 50 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีฯ พระธรรมภาณพิลาส เจ้าอาวาสวัดคูยางและเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพร้อมหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สถานศึกษาฯ และพลังมวลชน ประชาชน ชาวกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีฯ กันอย่างพร้อมเพรียง


ภาพกิจกรรม