งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เตรียมความพร้อมตั้งจุดบริการงานกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก


เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 29 ครั้ง

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์แม่ปิง นำรถบรรทุกน้ำ 204 พร้อมเจ้าหน้าที่ 4 นาย ออกล้างพื้นบริเวณหน้าเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อเตรียมความพร้อมตั้งจุดบริการงานกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก


ภาพกิจกรรม