กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตรวจเขื่อนริมแม่น้ำปิงที่สร้างใหม่ และได้ตรวจถนนที่จะเชื่อมแนวก่อสร้าง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 43 ครั้ง

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 กองช่าง ออก ตรวจเขื่อนริมแม่น้ำปิง ที่สร้างใหม่หลังโรงพยาบาลกำแพงเพชรร่วมกับโยธาจังหวัดกำแพงเพชร และ ได้ตรวจถนนที่จะเชื่อมแนวก่อสร้างต่อไป


ภาพกิจกรรม