นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด ประจำปี 2561


เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2561

เข้าชมแล้วทั้งหมด 685 ครั้ง

 เมื่อวันนี้ 1 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ที่วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด ประจำปี 2561 สำหรับความเป็นมาของงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง นั้นในสมัยแผ่นดินพระเจ้าลิไท หรือพระเจ้าทรงธรรม แห่งกรุงสุโขทัย เป็นสมัยที่ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองมาก มีการประกาศเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วทุกแห่ง จากศิลาจารึกนครชุมที่พบในจังหวัดกำแพงเพชร ทำให้ทราบว่าได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา มาบรรจุไว้ในองค์เจดีย์ที่วัดพระบรมธาตุเจดีย์ยาราม ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมทั้งได้นำต้นพระศรีมหาโพธิ์มาปลูกไว้ที่ด้านหลังองค์เจดีย์ด้วย ซึ่งยังคงปรากฏให้เห็นตราบเท่าทุกวันนี้ และเป็นประเพณีของชาวไทยในสมัยโบราณ เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสาม หรือวันมาฆบูชา เจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดิน ก็จะนำผู้ครองนครเจ้าเมืองน้อยใหญ่ พร้อมทั้งเหล่าไพร่ฟ้าข้าราชบริพารและประชาชน จัดตกแต่งเป็นขบวนพยุหยาตราพากันไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระบรมธาตุนครชุม เป็นประจำเรียกสั้น ๆ ว่า พากันไป “นบพระ” 

และเนื่องจากการเดินทางในสมัยก่อนเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องเดินทางด้วยเท้า พาหนะก็มีแต่ช้าง ม้า วัว ควาย และเกวียนเท่านั้น กว่าจะเดินทางไปถึง และนมัสการพระบรมธาตุเสร็จเรียบร้อยก็มืดค่ำ จึงจำเป็นต้องนอนค้างพักแรมกันในบริเวณวัด ต่อจากนั้นรุ่งเช้าของอีกวันจึงจะกลับ และก็เป็นธรรมดาของชาวไทยทั่วไป ซึ่งมีอารมณ์ศิลปินประจำใจเมื่อมาอยู่ร่วมกันจำนวนมาก ๆ จึงจัดให้มีการแสดงละเล่นต่าง ๆ ประกวดประชันแข่งขันกันตามขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละหมู่บ้านเรียกกันว่า “เล่นเพลง” 

ต่อมาวิวัฒนาการต่าง ๆ ทางด้านการปกครองและความเจริญเติบโตของบ้านเมือง ทำให้ประเพณีดังกล่าวของชาวกำแพงเพชรถูกละเลย และลืมเลือนไปในที่สุด จนถึงปี พ.ศ.2526 จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้รื้อฟื้นให้มีการจัดงานประเพณีขึ้นมาใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้พบเห็น และถือเป็นแบบอย่างและปฏิบัติสืบต่อกันไปตราบนานเท่านาน 

สำหรับการจัดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด ประจำปี 2561 จังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2561 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม และบริเวณสนามหน้าเมือง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จะมีพิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์อันดีงามของบรรพชนสืบไป เวลา 07.39 น. พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม เวลา 16.00 น. จะเริ่มขบวนแห่นบพระ-เล่นเพลง ณ บริเวณที่ทำการไปรษณีย์ ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร (ลานโพธิ์) ข้ามสะพานแม่น้ำปิง ไปยังวัดพระบรมธาตุ และเวลา 18.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด ประจำปี 2561 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย ได้แก่ ขบวนแห่นบพระ-เล่นเพลง ที่ตื่นตาตื่นใจ/การรำพุทธบูชา ของชาวจังหวัดกำแพงเพชร 3,6001 คน, การแสดง แสง-สี-เสียง ตำนานงานนบพระ-เล่นเพลง, การแสดงศิลปวัฒนธรรม, ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 8 วิถีไทย, การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งท้องถิ่นเสียงทอง การประดับไฟอย่างสวยงาม กว่า 2,500 ดวง ณ บริเวณวัดพระแก้ว วัดพระธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร การจำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้า OTOP และของดีเมืองกำแพง การจำหน่ายสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สินค้าราชทัณฑ์ การออกร้านมัจฉากาชาด นิทรรศการอาภรณ์สะท้อนวัฒนธรรมชนเผ่า นิทรรศการเคลื่อนที่ บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด การจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน ตลาดย้อนยุคนครชุม ตลาดย้อยรอยชากังราว การแสดงบนเวทีกลาง ชมมหรสพ และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องชื่อดังทุกคืน


ภาพกิจกรรม