โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 110 ครั้ง

    วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) นายเสกสรรค์ สุวรรณวัฒนา รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยมี นายสมเกียรติ มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมด้วย นายเฉลิมศักดิ์ เพชรเฉิดฉิน รองประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายบุญรอด กล่อมยัง สมาชิกสภาเทศเมืองกำแพงเพชร นายอุโลม ชูสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายวสันต์ เสริฐศรี ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล พนักงาน บุคลากรสถานศึกษาและเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3
     นายเสกสรรค์ สุวรรณวัฒนา รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้มีความรู้ความสามารถ มีโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และเนื่องในวันเด็กแห่งชาติก็ขอให้เด็กๆ ทุกคน มีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสดใสร่าเริง และมีสติปัญญาที่ดี
    จากนั้นโรงเรียนเทศบาล 3 ได้จัดกิจกรรมต่างๆ มาให้เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมและแจกของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ภาพกิจกรรม