งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทดสอบอุปรกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติริมปิง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 44 ครั้ง

    วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ศูนย์ต้นโพธิ์ได้ทำการอัดถังดับเพลิงชนิดโฟมและทำการทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติริมปิง
ภาพกิจกรรม