โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แด่พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 58 ครั้ง

    


    วันที่ 11 มกราคม 2562 งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้จัด กิจกรรม ถวายให้ความรู้ เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การวัดความดันโลหิต การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การทำแผล การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การให้ยา การประเมินดัชนีมวลกาย และการส่งต่อเพื่อรับการรักษาต่อเนื่อง แด่พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด และพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดคูยาง และวัดบาง เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ สามารถช่วยเหลือ ดูแลสุขภาพเบื้องต้น ด้วยกันเองได้