สำนักงานกองการคลัง จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ ( รถใช้เงินสด ได้รับเงินคืน )เมื่อชำระสินค้าและค่าบริการผ่านบัตรเดบิตหรือ คิวอาร์โค้ด โดยจะจ่ายเงินชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% เงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 281 ครั้ง


    สำนักงานกองการคลัง จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ ( รถใช้เงินสด ได้รับเงินคืน )เมื่อชำระสินค้าและค่าบริการผ่านบัตรเดบิตหรือ คิวอาร์โค้ด โดยจะจ่ายเงินชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% เงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน โดยมีเงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการดังนี้

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เกิดก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547

2. มีบัตรเดบิตที่ออกในประเทศไทยที่เข้าร่วมมาตรการหรือมีระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่เข้าร่วมมาตรการ เช่น คิวอาร์โค้ด (ไม่รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรเครดิต)

3. ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 31 มกราคมพ.ศ 2562 และตามเงื่อนไขที่กำหนดผ่านช่องทาง www.epayment.go.th

4. สมัครใช้บริการพร้อมเพย์ โดยใช้เลขบัตรประชาชน เพื่อรับเงินชดเชยซึ่งเป็นธนาคารใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีเดียวกับธนาคารที่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชย