ภาพกิจกรรม


ประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564

ประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 22 พ.ย. 2564

    เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เร