ภาพกิจกรรม


การประชุมหารือเรื่องเปิดให้จำหน่ายอาหารและร้านแพยาง ในบริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง ช่วงเทศกาลสงกรานต์

การประชุมหารือเรื่องเปิดให้จำหน่ายอาหารและร้านแพยาง ในบริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง ช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 23 มี.ค. 2561

    เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อหารือเรื่อง

พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา ให้กับคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา ให้กับคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 22 มี.ค. 2561

    เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น. นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา ให้กับคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ณ โร

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 22 มี.ค. 2561

    เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสระน้ำ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสระน้ำ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 22 มี.ค. 2561

    เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสระน้ำ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศ