คำค้นหา "กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม"


เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ชุมชนเพชรชูทรัพย์

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ชุมชนเพชรชูทรัพย์

วันที่ 17 ธ.ค. 2563

    วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วย ชุมชนบ่อแขกและเพชรทรายทอง

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วย ชุมชนบ่อแขกและเพชรทรายทอง

วันที่ 3 ก.ย. 2563

    วันที่ 3 กันยายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนประชาหรรษาและชุมชนเพชรทรายทอง

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนประชาหรรษาและชุมชนเพชรทรายทอง

วันที่ 31 ส.ค. 2563

    วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนหนองรี

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนหนองรี

วันที่ 22 มิ.ย. 2563

    วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุ

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี ๒๕๖๓

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ 13 พ.ค. 2563

    วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลชุมชน ชนเทศบาลเมืองกำ

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เตรียมความพร้อมรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เตรียมความพร้อมรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

วันที่ 4 ก.พ. 2563

    ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเ

นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร รับมอบหนังสือรับรอง EHA ระดับเกียรติบัตร 4 ด้าน จากกระทรวงสาธารณสุข

นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร รับมอบหนังสือรับรอง EHA ระดับเกียรติบัตร 4 ด้าน จากกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 28 พ.ย. 2562

    วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นาย

กระทรวงสาธารณสุข มอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

กระทรวงสาธารณสุข มอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 25 พ.ย. 2562

    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม ธรรมะสวัสดียามเช้า

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม ธรรมะสวัสดียามเช้า

วันที่ 24 ต.ค. 2562

    วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเส

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดริมปิง

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดริมปิง

วันที่ 16 ต.ค. 2562

    วันที่ 16 ตุลาคม 2562. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 16 ต.ค. 2562

    วันที่ 16 ตุลาคม 2562. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 1 ต.ค. 2562

    วันที่ 1 ตุลาคม 2562. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอ

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการล้างตลาดต้นโพธิ์

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการล้างตลาดต้นโพธิ์

วันที่ 24 ก.ย. 2562

    วันที่ 24 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดไนท์บาร์ซ่า

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดไนท์บาร์ซ่า

วันที่ 13 ก.ย. 2562

    วันที่ 13 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดไนท์

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดไนท์

วันที่ 11 ก.ย. 2562

    วันที่ 11 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 10 ก.ย. 2562

    วันที่ 10 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน "อำเภอสะอาด"

วันที่ 6 ก.ย. 2562

    วันที่ 6 กันยายน 2562. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 3 ก.ย. 2562

    วันที่ 3 กันยายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอ

การติดตามประเมินผลงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

การติดตามประเมินผลงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

วันที่ 27 ส.ค. 2562

    เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 26 ส.ค. 2562

    วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ ชุมชนวังคาง

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ ชุมชนวังคาง

วันที่ 23 ส.ค. 2562

    วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 13 ส.ค. 2562

    วันที่ 13 สิงหาคม 2652 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์

วันที่ 13 ส.ค. 2562

    วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดต้นโพธิ์

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดต้นโพธิ์

วันที่ 1 ส.ค. 2562

    วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอ

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 25 ก.ค. 2562

    วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 15 ก.ค. 2562

    เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. ภายใ

งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกประเมินสุขลักษณะตลาดประเภท 2 (ตลาดชากังราว)

งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกประเมินสุขลักษณะตลาดประเภท 2 (ตลาดชากังราว)

วันที่ 12 ก.ค. 2562

    วันที่ 12 กรกฎาคม 25 62 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุ

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดสดริมปิง

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดสดริมปิง

วันที่ 12 ก.ค. 2562

    วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคมะเร็ง ระยะสุดท้าย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และโรคอัลไซเมอร์ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคมะเร็ง ระยะสุดท้าย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และโรคอัลไซเมอร์ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 11 ก.ค. 2562

    วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 10 ก.ค. 2562

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจับสุนัขจรจัด ตามคำร้องของประชาชน

งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจับสุนัขจรจัด ตามคำร้องของประชาชน

วันที่ 9 ก.ค. 2562

    วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมพัฒนาสุขาที่เป็นสุขาสาธารณะ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมพัฒนาสุขาที่เป็นสุขาสาธารณะ

วันที่ 8 ก.ค. 2562

    วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุข จัดปร

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 6 ก.ค. 2562

    วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอ

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 5 ก.ค. 2562

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอ

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 1 ก.ค. 2562

    ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเ

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดริมปิงและบันไดเขื่อน

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดริมปิงและบันไดเขื่อน

วันที่ 20 มิ.ย. 2562

    วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุ

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดเก็บขยะ ถนนประชาหรรษา ซอย 12

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาดเก็บขยะ ถนนประชาหรรษา ซอย 12

วันที่ 20 มิ.ย. 2562

    วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุ

 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 18 มิ.ย. 2562

    วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุ

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกิ่งไม้ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกิ่งไม้ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 18 มิ.ย. 2562

    วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุ

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกองกิ่งไม้ บริเวณชุมชนวัดคูยาง

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกองกิ่งไม้ บริเวณชุมชนวัดคูยาง

วันที่ 17 มิ.ย. 2562

    วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุ

ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรลงตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ รอบ 2 ปี 2562

ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรลงตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ รอบ 2 ปี 2562

วันที่ 17 มิ.ย. 2562

    วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรลงตรว

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ.ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ.ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 12 มิ.ย. 2562

    วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณ

งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงเยี่ยมบ้านเปลี่ยนสายอาหารให้ผู้ป่วยในชุมชน

งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงเยี่ยมบ้านเปลี่ยนสายอาหารให้ผู้ป่วยในชุมชน

วันที่ 11 มิ.ย. 2562

    วันที่ 11 มิถุนายน 2562 งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุ

 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 10 มิ.ย. 2562

    วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธาร

งานป้องกันโรคฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมี ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนเกาะแขก

งานป้องกันโรคฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมี ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนเกาะแขก

วันที่ 6 มิ.ย. 2562

    วันที่ 6 มิถุนายน 2562 งานป้องกันโรคฯ กองสาธารณสุขและ

งานป้องกันโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนท่อทองแดง

งานป้องกันโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนท่อทองแดง

วันที่ 5 มิ.ย. 2562

    วันที่ 5 มิถุนายน 2562 งานป้องกันโรค กองสาธารณสุขและส

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดเก็บกิ่งไม้และขยะในเขตเทศบาลฯ

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดเก็บกิ่งไม้และขยะในเขตเทศบาลฯ

วันที่ 5 มิ.ย. 2562

    วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณส

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 4 มิ.ย. 2562

    วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณส

งานสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานจับสุนัขจรจัดตามคำร้องของประชาชน จำนวน 2 ราย

งานสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานจับสุนัขจรจัดตามคำร้องของประชาชน จำนวน 2 ราย

วันที่ 28 พ.ค. 2562

    วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 งานสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานจับสุนั

 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกิ่งไม้ บริเวณถนนเทศา 2 ซอย 9

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกิ่งไม้ บริเวณถนนเทศา 2 ซอย 9

วันที่ 27 พ.ค. 2562

    วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณ

การประชุมแผนการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมแผนการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 27 พ.ค. 2562

    เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศ

ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 23 พ.ค. 2562

    วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุ

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดต้นโพธิ์

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดต้นโพธิ์

วันที่ 23 พ.ค. 2562

    วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณส

 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 22 พ.ค. 2562

    วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณส

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาด ป้อมตำรวจวัดบาง

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาด ป้อมตำรวจวัดบาง

วันที่ 22 พ.ค. 2562

    วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณส

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดไนท์บาร์ซาร์

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดไนท์บาร์ซาร์

วันที่ 15 พ.ค. 2562

    วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณส

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกิ่งไม้ ถนนเทศา 2 ซอย 9

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกิ่งไม้ ถนนเทศา 2 ซอย 9

วันที่ 14 พ.ค. 2562

    วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณส

การอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

การอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 14 พ.ค. 2562

    เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมือง