คำค้นหา "นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเ"


การประชุมสัมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 ประจำปี 2563

การประชุมสัมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 ประจำปี 2563

วันที่ 12 ธ.ค. 2563

    เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพาน

การประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองำแพงเพชร

การประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองำแพงเพชร

วันที่ 16 พ.ย. 2563

    เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปล

การประชุมติดตามผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563

การประชุมติดตามผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563

วันที่ 17 ก.ค. 2563

    วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการจัดระยะห่างและเตรียมสถานที่ศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการจัดระยะห่างและเตรียมสถานที่ศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 14 เม.ย. 2563

    วันที่ 14 เมษายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอ

สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการ

สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 1 พ.ค. 2562

    เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องชากังร