คำค้นหา "นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาล"


เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 23 เม.ย. 2564

    เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนพพร ทองอ

การประชุมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินรอบที่ 2

การประชุมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินรอบที่ 2

วันที่ 20 เม.ย. 2564

    ด้วยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ผ่านการประเมินการบริหารจั

การประชุมคณะกรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 25 ก.พ. 2564

    เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ศ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสัตวแพทย์ในชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2564

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสัตวแพทย์ในชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 23 ก.พ. 2564

    เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดย สนง.กกต.จังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดย สนง.กกต.จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 3 ก.พ. 2564

    เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมลิไท โรงแร

การประชุมสัมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 ประจำปี 2563

การประชุมสัมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 ประจำปี 2563

วันที่ 12 ธ.ค. 2563

    เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพาน

การประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองำแพงเพชร

การประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองำแพงเพชร

วันที่ 16 พ.ย. 2563

    เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปล

การประชุมติดตามผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563

การประชุมติดตามผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563

วันที่ 17 ก.ค. 2563

    วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการ

สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 1 พ.ค. 2562

    เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องชากังร