คำค้นหา "นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร"


การประชุมติดตามผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563

การประชุมติดตามผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563

วันที่ 17 ก.ค. 2563

    วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการ

สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 1 พ.ค. 2562

    เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องชากังร