คำค้นหา "นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร"


การประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ประจำปีการศึกษา 2563

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 31 ก.ค. 2563

    วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอ

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน

วันที่ 28 พ.ค. 2563

    เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชากังราว 1 เท

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมชี้แจงโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมชี้แจงโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน

วันที่ 19 พ.ค. 2563

    เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้

สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2563

สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2563

วันที่ 24 เม.ย. 2563

    เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณหน้า

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการจัดระยะห่างและเตรียมสถานที่ศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการจัดระยะห่างและเตรียมสถานที่ศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 14 เม.ย. 2563

    วันที่ 14 เมษายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอ

นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 3 ก.พ. 2563

    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นาย

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 20 ม.ค. 2563

    เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง

นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร รับมอบหนังสือรับรอง EHA ระดับเกียรติบัตร 4 ด้าน จากกระทรวงสาธารณสุข

นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร รับมอบหนังสือรับรอง EHA ระดับเกียรติบัตร 4 ด้าน จากกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 28 พ.ย. 2562

    วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นาย

ชุนชนไฟฟ้าพัฒนา จัดกิจกรรมโครงการ ทานฟรี ทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9

ชุนชนไฟฟ้าพัฒนา จัดกิจกรรมโครงการ ทานฟรี ทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ต.ค. 2562

    ที่บริเวณถนนสายหนองปลิง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวั

การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนตุลาคม 2562

การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนตุลาคม 2562

วันที่ 11 ต.ค. 2562

    เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม

โครงการเพิ่มศักยภาพสตรีด้านการทำอาหารเพื่อสุขภาพ (ยำถั่วพู และสลัดโรลซีฟู้ด เพื่อสุขภาพ)

โครงการเพิ่มศักยภาพสตรีด้านการทำอาหารเพื่อสุขภาพ (ยำถั่วพู และสลัดโรลซีฟู้ด เพื่อสุขภาพ)

วันที่ 19 ส.ค. 2562

    เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพ

การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน สิงหาคม 2562

การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน สิงหาคม 2562

วันที่ 14 ส.ค. 2562

    เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุ

การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 13 ส.ค. 2562

    เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง

โครงการฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โครงการฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 9 ส.ค. 2562

    วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค

การประชุมเวทีสร้างความเข้าใจการจดแจ้งและการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

การประชุมเวทีสร้างความเข้าใจการจดแจ้งและการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 6 ส.ค. 2562

    วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ห้องประชุมชากังราว 4 สำ

โครงการสัมมนาวิชาการสัญจร ณ จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการแนวพระราชดำริฯ

โครงการสัมมนาวิชาการสัญจร ณ จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการแนวพระราชดำริฯ

วันที่ 20 มิ.ย. 2562

    วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุ

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2562

วันที่ 14 มิ.ย. 2562

    วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ อาคารศูนย์จำห

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)

วันที่ 14 มิ.ย. 2562

    วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ศุ

โครงการอบรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 13 มิ.ย. 2562

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 นายชัยวัฒน์ ศุภอ

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน ) ประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน ) ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 มิ.ย. 2562

    เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน

จังหวัดกำแพงเพชรจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดกำแพงเพชรจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 28 พ.ค. 2562

    เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ลานอนุรัก

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 22 พ.ค. 2562

    เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 21 พ.ค. 2562

    เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง

การประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

การประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 21 พ.ค. 2562

    เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุ

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

วันที่ 16 พ.ค. 2562

    วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอ

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 4 พ.ค. 2562

    วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค

การประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

การประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

วันที่ 19 เม.ย. 2562

    เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายก

พิธีทำบุญเพื่อฉลองเจดีย์ทรายน้ำไหล ณ บริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง

พิธีทำบุญเพื่อฉลองเจดีย์ทรายน้ำไหล ณ บริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง

วันที่ 16 เม.ย. 2562

    เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลเมืองก