คำค้นหา "นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร"


เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 23 เม.ย. 2564

    เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนพพร ทองอ

การประชุมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินรอบที่ 2

การประชุมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินรอบที่ 2

วันที่ 20 เม.ย. 2564

    ด้วยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ผ่านการประเมินการบริหารจั