คำค้นหา "ลงพื้นที่สำรวจและการจัดรูปแบบของถนนคนเดินใหม่"


เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่สำรวจและการจัดรูปแบบของถนนคนเดินใหม่ ตามโครงการถนนคนเดิน“ตนกำแพง”(Walking Street) ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่สำรวจและการจัดรูปแบบของถนนคนเดินใหม่ ตามโครงการถนนคนเดิน“ตนกำแพง”(Walking Street) ประจำปี 2561

วันที่ 20 มี.ค. 2561

    เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพ