คำค้นหา "สำนักงานปลัดเทศบาล"


ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ใน ชุมชนหนองรี ชุมชนเพชรชูทรัพย์ และชุมชนวัดกะโลทัย

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ใน ชุมชนหนองรี ชุมชนเพชรชูทรัพย์ และชุมชนวัดกะโลทัย

วันที่ 30 ธ.ค. 2443

 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ใน ชุมชนหนองรี ชุมชนเพชรชูทรัพย์ และชุมชนวัดกะโลทัย เพื่อประชาคมรับฟังความคิดเห็นเป็นเวทีปรับทุก

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร บริการรถรางนำเที่ยว นั่งรถรางยามเย็น ในงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร บริการรถรางนำเที่ยว นั่งรถรางยามเย็น ในงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561

วันที่ 6 มี.ค. 2561

 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมดีๆที่สร้างความสุขให้กับครอบครัว ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร บริการรถรางนำเที

กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าดำเนินการซ่อมถนนทางเข้าตลาดศูนย์การค้า

กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าดำเนินการซ่อมถนนทางเข้าตลาดศูนย์การค้า

วันที่ 6 มี.ค. 2561

วันที่ 5 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าดำเนินการซ่อมถนนทางเข้าตลาดศูนย์การค้า ด้านหลังลานจอดรถ ถนนเทศา1 1 ซอย 2 จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบ และขออภัย

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร บริการรถรางนำเที่ยว นั่งรถรางยามเย็น ในงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร บริการรถรางนำเที่ยว นั่งรถรางยามเย็น ในงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561

วันที่ 6 มี.ค. 2561

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมดีๆที่สร้างความสุขให้กับครอบครัว ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร บริการรถรางนำเที่

นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด ประจำปี 2561

นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด ประจำปี 2561

วันที่ 6 มี.ค. 2561

 เมื่อวันนี้ 1 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ที่วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด ประจำปี 2