คำค้นหา "เทศบาลเมืองกำแพงเพช"


เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติมฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติมฉบับที่ 2

วันที่ 16 พ.ย. 2563

    เมื่อวันที่ 16พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุ

การประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองำแพงเพชร

การประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองำแพงเพชร

วันที่ 16 พ.ย. 2563

    เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปล

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 9 พ.ย. 2563

    เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชากังราว 1 ช

การประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2563

การประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2563

วันที่ 31 ต.ค. 2563

    เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563เวลา 20.00 น. ณ บริเวณลานอน

การประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2563

การประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2563

วันที่ 30 ต.ค. 2563

    การประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

การประชุมคณะกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ นางนพมาศและกะเทยลายคราม ในงานลอยกระทง ประจำปี 2563

การประชุมคณะกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ นางนพมาศและกะเทยลายคราม ในงานลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 22 ต.ค. 2563

    วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศม

ประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน ตุลาคม 2563

วันที่ 16 ต.ค. 2563

    เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุ

การประกวดธิดากล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2563

การประกวดธิดากล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2563

วันที่ 24 ก.ย. 2563

    เทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถ

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมกิจกรรมงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมกิจกรรมงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2563

วันที่ 19 ก.ย. 2563

    วันที่ 19 กันยายน 2563 นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรี

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วย ชุมชนบ่อแขกและเพชรทรายทอง

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วย ชุมชนบ่อแขกและเพชรทรายทอง

วันที่ 3 ก.ย. 2563

    วันที่ 3 กันยายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนประชาหรรษาและชุมชนเพชรทรายทอง

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนประชาหรรษาและชุมชนเพชรทรายทอง

วันที่ 31 ส.ค. 2563

    วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ช่อง NBT จัดทำสกู๊ปข่าวเรื่องการดำเนินงานของผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ช่อง NBT จัดทำสกู๊ปข่าวเรื่องการดำเนินงานของผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 27 ส.ค. 2563

    สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ช่อง NBT จัดทำสกู๊ปข่าวเรื่องกา

การประชุมติดตามผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563

การประชุมติดตามผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563

วันที่ 17 ก.ค. 2563

    วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

การประชุมคระกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

การประชุมคระกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 8 ก.ค. 2563

    เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2563 นายกปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเท

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนหนองรี

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนหนองรี

วันที่ 22 มิ.ย. 2563

    วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุ

การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

วันที่ 15 พ.ค. 2563

    เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุ

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี ๒๕๖๓

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ 13 พ.ค. 2563

    วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลชุมชน ชนเทศบาลเมืองกำ

สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2563

สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2563

วันที่ 24 เม.ย. 2563

    เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณหน้า

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการจัดระยะห่างและเตรียมสถานที่ศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการจัดระยะห่างและเตรียมสถานที่ศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 14 เม.ย. 2563

    วันที่ 14 เมษายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอ

การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนเมษายน 2563

การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนเมษายน 2563

วันที่ 10 เม.ย. 2563

    เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม

สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 18 มี.ค. 2563

    เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณห

ประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนมีนาคม 2563

ประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนมีนาคม 2563

วันที่ 13 มี.ค. 2563

    เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญชวนชาว ชุมชนท่อทองแดง และชุมชนไฟฟ้าพัฒนา ร่วมจัดทำแผนชุมชน

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญชวนชาว ชุมชนท่อทองแดง และชุมชนไฟฟ้าพัฒนา ร่วมจัดทำแผนชุมชน

วันที่ 17 ก.พ. 2563

    วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายเฉลิมพล เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการจัดหาเครื่องเล่นเด็กทดแทนของเดิมสวนสิริจิต โซน A <