คำค้นหา "เทศบาลเมืองกำแพงเพช"


เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน มิถุนายน 2564

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน มิถุนายน 2564

วันที่ 14 มิ.ย. 2564

    เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประช

การประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564

การประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564

วันที่ 28 พ.ค. 2564

    วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเ

ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 28 พ.ค. 2564

        วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องป

พิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้

พิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔"

วันที่ 25 พ.ค. 2564

    วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณเกาะกลาง

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ครั้งแรก

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ครั้งแรก

วันที่ 5 พ.ค. 2564

    ตามที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและนาย

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 23 เม.ย. 2564

    เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนพพร ทองอ

การประชุมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินรอบที่ 2

การประชุมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินรอบที่ 2

วันที่ 20 เม.ย. 2564

    ด้วยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ผ่านการประเมินการบริหารจั

การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน เมษายน 2564

การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่ 2 เม.ย. 2564

    เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 เม.ย. 2564

    โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน) จัดกิจกรรมมอบใบประกาศน

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จัดกิจกรรมส่งเสริมรักษาการอ่านในปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จัดกิจกรรมส่งเสริมรักษาการอ่านในปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 เม.ย. 2564

    งานห้องสมุด ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 2 (วั

ศุนย์อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประชุมซักซ้อมการเตรียมการเลือกตั้ง

ศุนย์อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประชุมซักซ้อมการเตรียมการเลือกตั้ง

วันที่ 24 มี.ค. 2564

    วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โรงเรียนเทศบาล 3 ดำเนินการจัดสอบประเมินคุณภาพผู้เรีบน NT (National Test) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาล 3 ดำเนินการจัดสอบประเมินคุณภาพผู้เรีบน NT (National Test) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 มี.ค. 2564

    โรงเรียนเทศบาล 3 ดำเนินการจัดสอบประเมินคุณภาพผู้เรีบน

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรประชุมการเตรียมการดูแลเกาะกลางน้ำช่วงฤดูร้อน

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรประชุมการเตรียมการดูแลเกาะกลางน้ำช่วงฤดูร้อน

วันที่ 15 มี.ค. 2564

    วันที่ 15 มีนาคม 2564 นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาล

การประชุมคณะกรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 25 ก.พ. 2564

    เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ศ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสัตวแพทย์ในชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2564

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสัตวแพทย์ในชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 23 ก.พ. 2564

    เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดเวทีประชาคมชุมชนวัดคูยาง เพื่อรับฟังสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดเวทีประชาคมชุมชนวัดคูยาง เพื่อรับฟังสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน

วันที่ 8 ก.พ. 2564

    เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประชุมประชาคมชุมชนวัดคูยาง วันท

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดย สนง.กกต.จังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดย สนง.กกต.จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 3 ก.พ. 2564

    เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมลิไท โรงแร

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 27 ม.ค. 2564

    เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 22 ม.ค. 2564

    เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ โรงแร

การตรวจติดตาม ประเมินผล เพิ่มประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

การตรวจติดตาม ประเมินผล เพิ่มประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 20 ม.ค. 2564

    เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมชากังราว ชั้น

การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน มกราคม 2564

การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน มกราคม 2564

วันที่ 15 ม.ค. 2564

    เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการรื้อถอนอาคารเดิม (อาคารโซนแผงผ้าเก่า) ตลาดไนท์บาร์ซ่า

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการรื้อถอนอาคารเดิม (อาคารโซนแผงผ้าเก่า) ตลาดไนท์บาร์ซ่า

วันที่ 6 ม.ค. 2564

    มื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยนายช

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประดับตกแต่งไฟเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประดับตกแต่งไฟเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 27 ธ.ค. 2563

    นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ม

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 21 ธ.ค. 2563

    วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.ห้องประชุมชากังรา

โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 21 ธ.ค. 2563

    เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรร

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ชุมชนเพชรชูทรัพย์

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ชุมชนเพชรชูทรัพย์

วันที่ 17 ธ.ค. 2563

    วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน ธันวาคม 2563

การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน ธันวาคม 2563

วันที่ 17 ธ.ค. 2563

    เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุ

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 15 ธ.ค. 2563

    เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดก

การประชุมสัมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 ประจำปี 2563

การประชุมสัมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 ประจำปี 2563

วันที่ 12 ธ.ค. 2563

    เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพาน

กองสวัสดิการสังคม ลงเยี่ยมและตรวจสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ประสบความยากลำบากชุมชนเทศบาล 4

กองสวัสดิการสังคม ลงเยี่ยมและตรวจสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ประสบความยากลำบากชุมชนเทศบาล 4

วันที่ 27 ธ.ค. 2563

    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศ

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติมฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติมฉบับที่ 2

วันที่ 16 พ.ย. 2563

    เมื่อวันที่ 16พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุ

การประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองำแพงเพชร

การประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองำแพงเพชร

วันที่ 16 พ.ย. 2563

    เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปล

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 9 พ.ย. 2563

    เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชากังราว 1 ช

การประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2563

การประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2563

วันที่ 31 ต.ค. 2563

    เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563เวลา 20.00 น. ณ บริเวณลานอน

การประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2563

การประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2563

วันที่ 30 ต.ค. 2563

    การประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

การประชุมคณะกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ นางนพมาศและกะเทยลายคราม ในงานลอยกระทง ประจำปี 2563

การประชุมคณะกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ นางนพมาศและกะเทยลายคราม ในงานลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 22 ต.ค. 2563

    วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศม

ประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน ตุลาคม 2563

วันที่ 16 ต.ค. 2563

    เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุ

การประกวดธิดากล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2563

การประกวดธิดากล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2563

วันที่ 24 ก.ย. 2563

    เทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถ

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมกิจกรรมงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมกิจกรรมงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2563

วันที่ 19 ก.ย. 2563

    วันที่ 19 กันยายน 2563 นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรี

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วย ชุมชนบ่อแขกและเพชรทรายทอง

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วย ชุมชนบ่อแขกและเพชรทรายทอง

วันที่ 3 ก.ย. 2563

    วันที่ 3 กันยายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนประชาหรรษาและชุมชนเพชรทรายทอง

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนประชาหรรษาและชุมชนเพชรทรายทอง

วันที่ 31 ส.ค. 2563

    วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ช่อง NBT จัดทำสกู๊ปข่าวเรื่องการดำเนินงานของผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ช่อง NBT จัดทำสกู๊ปข่าวเรื่องการดำเนินงานของผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 27 ส.ค. 2563

    สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ช่อง NBT จัดทำสกู๊ปข่าวเรื่องกา

การประชุมติดตามผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563

การประชุมติดตามผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563

วันที่ 17 ก.ค. 2563

    วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

การประชุมคระกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

การประชุมคระกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 8 ก.ค. 2563

    เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2563 นายกปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเท

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนหนองรี

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนหนองรี

วันที่ 22 มิ.ย. 2563

    วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุ