คำค้นหา "เทศบาลเมืองกำแพงเพชร"


โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วย ชุมชนบ่อแขกและเพชรทรายทอง

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วย ชุมชนบ่อแขกและเพชรทรายทอง

วันที่ 3 ก.ย. 2563

    วันที่ 3 กันยายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนประชาหรรษาและชุมชนเพชรทรายทอง

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนประชาหรรษาและชุมชนเพชรทรายทอง

วันที่ 31 ส.ค. 2563

    วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ช่อง NBT จัดทำสกู๊ปข่าวเรื่องการดำเนินงานของผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ช่อง NBT จัดทำสกู๊ปข่าวเรื่องการดำเนินงานของผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 27 ส.ค. 2563

    สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ช่อง NBT จัดทำสกู๊ปข่าวเรื่องกา

การประชุมติดตามผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563

การประชุมติดตามผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563

วันที่ 17 ก.ค. 2563

    วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

การประชุมคระกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

การประชุมคระกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 8 ก.ค. 2563

    เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2563 นายกปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเท

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนหนองรี

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนหนองรี

วันที่ 22 มิ.ย. 2563

    วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุ

การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

วันที่ 15 พ.ค. 2563

    เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุ

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี ๒๕๖๓

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ 13 พ.ค. 2563

    วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลชุมชน ชนเทศบาลเมืองกำ

สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2563

สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2563

วันที่ 24 เม.ย. 2563

    เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณหน้า

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการจัดระยะห่างและเตรียมสถานที่ศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการจัดระยะห่างและเตรียมสถานที่ศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 14 เม.ย. 2563

    วันที่ 14 เมษายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอ

การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนเมษายน 2563

การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนเมษายน 2563

วันที่ 10 เม.ย. 2563

    เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม

สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 18 มี.ค. 2563

    เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณห

ประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนมีนาคม 2563

ประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนมีนาคม 2563

วันที่ 13 มี.ค. 2563

    เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญชวนชาว ชุมชนท่อทองแดง และชุมชนไฟฟ้าพัฒนา ร่วมจัดทำแผนชุมชน

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญชวนชาว ชุมชนท่อทองแดง และชุมชนไฟฟ้าพัฒนา ร่วมจัดทำแผนชุมชน

วันที่ 17 ก.พ. 2563

    วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เตรียมความพร้อมรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เตรียมความพร้อมรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

วันที่ 4 ก.พ. 2563

    ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเ

นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 3 ก.พ. 2563

    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นาย

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ

วันที่ 29 ม.ค. 2563

    วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชากัง

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มอบวัสดุจราจรให้ สภ.เมืองกำแพงเพชร

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มอบวัสดุจราจรให้ สภ.เมืองกำแพงเพชร

วันที่ 28 ม.ค. 2563

    วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. บริเวณหน้าสำนักงา

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตั้งศูนย์ป้องกันเฝ้าระวังเหตุอัคคีภัย ช่วงเทศกาลตรุษจีน

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตั้งศูนย์ป้องกันเฝ้าระวังเหตุอัคคีภัย ช่วงเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 24 ม.ค. 2563

    วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอร

ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 21 ม.ค. 2563

    วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการนิเทศติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจำปี 2563

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการนิเทศติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจำปี 2563

วันที่ 21 ม.ค. 2563

    เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชากังราว

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 20 ม.ค. 2563

    เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง

กิจกรรมทำความสะอาดลดหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

กิจกรรมทำความสะอาดลดหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

วันที่ 20 ม.ค. 2563

    วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. สถานที่ บริ

ผลการนับคะแนนการเลือกประธานคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ผลการนับคะแนนการเลือกประธานคณะกรรมการชุมชน จำนวน 4 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 18 ม.ค. 2563

    เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการรับสมัครประธานคณะกรรมกา

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ประจำปี 2563

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ประจำปี 2563

วันที่ 10 ม.ค. 2563

    วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมช