คำค้นหา "โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร"


เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ชุมชนเพชรชูทรัพย์

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ชุมชนเพชรชูทรัพย์

วันที่ 17 ธ.ค. 2563

    วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วย ชุมชนบ่อแขกและเพชรทรายทอง

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วย ชุมชนบ่อแขกและเพชรทรายทอง

วันที่ 3 ก.ย. 2563

    วันที่ 3 กันยายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนประชาหรรษาและชุมชนเพชรทรายทอง

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ติดตามประเมินอาการผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนประชาหรรษาและชุมชนเพชรทรายทอง

วันที่ 31 ส.ค. 2563

    วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนหนองรี

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนหนองรี

วันที่ 22 มิ.ย. 2563

    วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุ

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี ๒๕๖๓

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ 13 พ.ค. 2563

    วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลชุมชน ชนเทศบาลเมืองกำ

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เตรียมความพร้อมรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เตรียมความพร้อมรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

วันที่ 4 ก.พ. 2563

    ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเ

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 15 ก.ค. 2562

    เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. ภายใ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคมะเร็ง ระยะสุดท้าย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และโรคอัลไซเมอร์ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคมะเร็ง ระยะสุดท้าย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และโรคอัลไซเมอร์ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 11 ก.ค. 2562

    วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกดำเนินการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรค ในชุมชนร่วมใจพัฒนา

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกดำเนินการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรค ในชุมชนร่วมใจพัฒนา

วันที่ 25 เม.ย. 2562

    วันที่ 25 เม.ย. 2562 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเ

กองสาสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เตรียมจัดกิจกรรม วันเทศบาล

กองสาสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เตรียมจัดกิจกรรม วันเทศบาล

วันที่ 22 เม.ย. 2562

    วันที่ 22 เมษายน 2562 กองสาสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโ

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ในชุมชนป่ามะปราง

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ในชุมชนป่ามะปราง

วันที่ 25 มี.ค. 2562

    วันที่ 25 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเ

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ สุขาภิบาลอาหารที่ดีในชุมชน

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ สุขาภิบาลอาหารที่ดีในชุมชน

วันที่ 19 มี.ค. 2562

    วันที่ 19 มีนาคม 2562 งานโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแ