คำค้นหา "โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)"


โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 เม.ย. 2564

    โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน) จัดกิจกรรมมอบใบประกาศน

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จัดกิจกรรมส่งเสริมรักษาการอ่านในปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จัดกิจกรรมส่งเสริมรักษาการอ่านในปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 เม.ย. 2564

    งานห้องสมุด ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 2 (วั

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) เข้าร่วมการแข่งขันนิทรรศการศิลปะเพื่อสังคม ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันกำแพงเพชร

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) เข้าร่วมการแข่งขันนิทรรศการศิลปะเพื่อสังคม ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันกำแพงเพชร

วันที่ 27 ก.พ. 2564

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และฐานการเรียนรู้ศิลปะพอเพี

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ประจำปีการศึกษา 2563

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 31 ก.ค. 2563

    วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอ

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จัดประชุมครู เพื่อจัดเตรียมเอกสารร่องรอยการรับประกันคุณภาพภายนอก รอบสี่

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จัดประชุมครู เพื่อจัดเตรียมเอกสารร่องรอยการรับประกันคุณภาพภายนอก รอบสี่

วันที่ 21 ต.ค. 2562

    โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จัดประชุมครู เพื่อจัดเต