หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
HOT NEWS
วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนาสู่ความน่าอยู่ ชุมชนมีสุข เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กพ 0023.3/ว5952 คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย (ดู : 0)  [ 20 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว5951 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 1)  [ 20 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 701 การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS (ดู : 30)  [ 20 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว700 ประกาศรายชื่อโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 (ดู : 0)  [ 20 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 699 แจ้งโอนเงินรายได้ (ดู : 16)  [ 20 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 5950 การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล (ดู : 0)  [ 20 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 698 การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 26)  [ 20 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 5949 การช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นที่ประสบภัยหนาว (ดู : 5)  [ 20 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.6/ว 5954 การดำเนินการป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส และติดตามการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทยสร้างความมั่นใจด้วยหลัก 5 ประการ ขององค์การอนามัยโลก (WHO) (ดู : 1)  [ 20 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.6/ว 5929 การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 2)  [ 17 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 5923 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 (ดู : 0)  [ 17 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 5923 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 (ดู : 0)  [ 17 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 5922 การส่งเสริม สนับสนุนองค์กรสตรีขับเคลื่อนกิจกรรมตามภารกิจในระดับพื้นที่ (ดู : 1)  [ 17 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว5921 ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ดู : 1)  [ 17 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 694 ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 1)  [ 16 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 5882 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยเพื่อรวบรวมแนวคิดในการริเริ่มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในท้องถิ่น ครั้งที่ 2 (ดู : 1)  [ 15 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/691 ขอแจ้งขยายเวลาปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 3 - 10 (ดู : 0)  [ 15 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 5883 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 0)  [ 15 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.2/ว 5881 ขอประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงที่กำหนดให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 24)  [ 15 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.2/ว 5872 การเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัด กรณีตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 11)  [ 15 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.2/ว 5872 การเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัด กรณีตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 6)  [ 15 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 679 การสรรหาบุคคลและนิติบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2567 (ดู : 7)  [ 14 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.4/ว 571 การลงข้อมูลในระบบ Smart Law คลังข้อบัญญัติท้องถิ่น (ดู : 2)  [ 14 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว680 การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประดับหน้าห้องเรียนและอาคารต่าง ๆ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 4)  [ 14 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.6/ 10799 มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 (ดู : 2)  [ 14 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 682 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 10/2566 หัวข้อ ความปลอดภัยออนไลน์ : เรื่องควรรู้สำหรับครูปฐมวัย (ดู : 4)  [ 14 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 676 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย EP.4 เรื่อง การใช้เครื่องมือประเมินเสี่ยงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หัวข้อ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทาง อย่างปลอดภัย : ทางบก ทางน้ำ (ดู : 7)  [ 14 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 675 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 27 (ดู : 3)  [ 14 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว5830 การป้องกันและสนับสนุนความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 1)  [ 14 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.4/ว 5826 แนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีให้มีผลในวันครบวาระ การดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น (ดู : 4)  [ 14 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 5838 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 0)  [ 14 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.4/ว 5828 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 2)  [ 14 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว5839 ขยายเวลาการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ดู : 4)  [ 14 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.4/ว 5827 ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน (ดู : 1)  [ 14 พ.ย. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 5800 สรุปผลการสำรวจความต้องการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 21) [ เอกสาร1 ]  [ 13 พ.ย. 2566 ]  
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 458
 
 
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ
 
คู่มือประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5571-8220
 
LINK
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Contact
   
  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
  โทรศัพท์ : 055-718200
  โทรสาร : 0-5571-8225
Copyright © all rights reserved
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
  จำนวนผู้เข้าชม 1,098,252 เริ่มนับ 16 ก.ย. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10