หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
Kamphaengphet Town Municipality
วัดพระแก้ว
ส่วนหนึ่งในโบราณสถานของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
ซึ่งได้ถูกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วัดชีนางเกา
โบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในกำแพงเพชร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
พิพิธภัณฑสถานประจำแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ที่ได้จากการดำเนินงานทางโบราณคดีภายในเขตจังหวัด เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร
ศาลเจ้าปึงเถ่ากง(เจ้าพ่อเสือ)
ศาลเจ้าที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปะจีนอย่างงดงาม
ภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์ปึงเถ่ากง-ปึงเถ่าม่า เจ้าพ่อเจ้าแม่กำแพงเพชร
องค์เจ้าพ่อเสือ เจ้าแม่ทับทิม และองค์ทวยเทพอีกหลายองค์
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
HOT NEWS
วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนาสู่ความน่าอยู่ ชุมชนมีสุข เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ติดต่อหน่วยงาน
โทรศัพท์ : 055-718200
โทรสาร : 0-5571-8225
E-Mail : saraban_04620102@dla.go.th
นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช
นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรม
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (ห้อง CCTV) ด้วยวิธีประกวดร [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 6 
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดับเพลิงกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ [ 20 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 65 
จ้างออกแบบโครงการออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยวิธีประกาศเ [ 15 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 100 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำหรับผู้สูงอา [ 29 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายรณรงค์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก โดยวิธีเฉ [ 29 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวทางเท้าบริเวณเขื่อนป้อ [ 17 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 44 
 
 
 
 
กิจการสภา วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กค. มท 0803.3/ว2212 เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.5/ว12 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
 
   
   
 
กพ 0023.3/ว2791 การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 4) [ แนบ1 ]  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว 2792 การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 1)  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.4/ว367 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 5)  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.6/ว 2775 ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 (ดู : 12)  [ 31 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว 2372 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว 2774 ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (ดู : 0) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว359 ประชาสัมพันธ์คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2565) (ดู : 3)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.5/ว 2739 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม (ดู : 4)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว356 แนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น (ดู : 0)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว355 รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 0)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว354 แจ้งแนวทางการแก้ไขกรณี อปท. ไม่สามารถรับข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน (OTP - One Time Password) จากเว็บไซต์ของกรมที่ดินผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ สถ. (ดู : 0)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว351 การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 0)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.5/5604 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ดู : 9)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.5/ว 2726 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม (ดู : 4)  [ 26 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว347 ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด (ดู : 0)  [ 25 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว2680 โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (ดู : 0)  [ 25 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว2681 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ครั้ง (ดู : 0)  [ 25 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 2682 การรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ดู : 0)  [ 25 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว2683 การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงฤดูกาลระบาด (ดู : 0)  [ 25 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว2684 แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ดู : 0)  [ 25 พ.ค. 2566 ]  
 
   
   
 
อบต.หนองแม่แตง รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 4 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองหลวง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 ครั้ง [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองหลวง รับเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า อบต.หนองหลวง มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ. [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าไม้ ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมประกวดการป้องกันการจมน้ำ [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.เพชรชมภู [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านพราน [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.บึงทับแรต [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.สลกบาตร กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสลกบาตร [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 38 
อบต.คลองขลุง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทม.หนองปลิง รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทม.หนองปลิง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลหนองปลิง [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.หนองปลิง โครงการแก้มลิงหนองดงขวัญ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทม.หนองปลิง โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทม.กำแพงเพชร QR code สำหรับดาวน์โหลดสื่อสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
 
   
   
 


ทต.สลกบาตร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]


อบต.ทรงธรรม จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล ๔๕๗๐ กำแพงเพชร โดยว [ 31 พ.ค. 2566 ]


อบต.ทรงธรรม จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันแลบะบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]


อบต.ทรงธรรม จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี [ 31 พ.ค. 2566 ]


ทต.คลองแม่ลาย ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่อง [ 31 พ.ค. 2566 ]


ทต.คลองแม่ลาย จ้างติดตั้งไฟประดับบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย โครงการวันเฉลิมพระชนมพ [ 31 พ.ค. 2566 ]


ทต.ท่าพุทรา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เดือนมิถุนายน 2 [ 31 พ.ค. 2566 ]


ทต.ท่าพุทรา จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]


อบต.ถาวรวัฒนา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงสำราญ ประจำเด [ 31 พ.ค. 2566 ]


อบต.ทุ่งทอง ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสุขใจและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำ [ 31 พ.ค. 2566 ]


อบต.ทุ่งทอง ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 3 แห่งในเขตตำบลทุ่งทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]


อบต.ทุ่งทอง จ้างจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสุขใจ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โด [ 31 พ.ค. 2566 ]


อบต.ทุ่งทอง จ้างจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งทอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยว [ 31 พ.ค. 2566 ]


อบต.ยางสูง จ้างเหมาทำอาหารกให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง โด [ 31 พ.ค. 2566 ]


อบต.เพชรชมภู จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองแต้ว 2 รหัสสายทาง กพ.ถ.59-014 โดย [ 31 พ.ค. 2566 ]


อบต.หนองแม่แตง ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]


อบต.หนองแม่แตง ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]


อบต.หนองแม่แตง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านตลิ่งชัน (ถนนภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉ [ 31 พ.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งทราย จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]


อบต.วังชะโอน จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน [ 31 พ.ค. 2566 ]
 
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน [ 23 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]

 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
แจ้งขอซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง (27 พ.ย. 2565)    อ่าน 168  ตอบ 7  
สอบถามเรื่องการลอกท่อ (21 ก.ย. 2565)    อ่าน 1145  ตอบ 1  
อยากทราบว่าเบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุออกวันไหนครับ (8 เม.ย. 2565)    อ่าน 493  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
 
 
คู่มือภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  อยากให้เทศบาลเมืองกำแพงเพชรพัฒนาในเรื่องใด
  ไฟและแสงสว่าง
  ถนน
  ท่อระบายน้ำ
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 0-5571-8224 ต่อ 212
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
         
 
 
 
 
 
แบบสํารวจความพึงพอใจ
การให้บริการประชาชน
กองช่างสุขาภิบาล ทม.กําแพงเพชร
Scan Me
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
Scan Me
ติดต่อสอบถามออนไลน์
กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
Scan Me
     
ติดต่อช่องทางออนไลน์กองคลัง
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
Scan Me
ติดต่อสอบถามออนไลน์
กองสวัสดิการสังคม
Scan Me
QR code
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Scan Me
     
QR code
กองสาธารณสุขฯ
Scan Me
QR code
หนังสือพิมพ์ชากังราว
Scan Me
QR code
กองการเจ้าหน้าที่
Scan Me
 
 
E-Service
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
การตอบกลับการเข้าร่วมกิจกรรม
แบบคำขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรอง
การแจ้ง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริการประชาชน (E-Service)
 
   
สำนักปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
โดยรายละเอียดให้บริการประชาชน ดังนี้
  ศูนย์ดำรงธรรม ทม.กพ.
  คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
(อาวุธปืน)
  แจ้งเหตุสาธารณภัย
  ติดต่อสำนักทะเบียนฯ ทม.กพ.
  ติดต่องานเทศกิจ ทม.กพ.
  ติดต่องานทะเบียนพาณิชย์
  ติดต่องานส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5571-8220
 
LINK
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Contact
   
  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
  โทรศัพท์ : 055-718200
  โทรสาร : 0-5571-8225
Copyright © all rights reserved
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
  จำนวนผู้เข้าชม 707,275 เริ่มนับ 16 ก.ย. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10