KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
26 พ.ย. 2564ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง เชิญชวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมรับการประเมินมาตรฐานความปลอดภ 7
19 พ.ย. 2564ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การจัดระเบียบการใช้พื้นที่จำหน่ายกระทงบริเวณลานอนุรักษ์ฯ ประจำปี 2564 16
19 พ.ย. 2564ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การป้องกันปัญหาการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัดและวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ในงานประ 31
19 พ.ย. 2564ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 32
19 พ.ย. 2564ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภา 14
17 พ.ย. 2564ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25
14 พ.ย. 2564ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง เปิดฉีดวัคซีน กระตุ้นเข็มที่ 3 BOOTSTER สำหรับประชาชนที่มีภูมิลำเนาอำเ 126
12 พ.ย. 2564ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลงทะเบียนผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนปัองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับการฉีดวัคซีน 178
10 พ.ย. 2564ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนปัองกันโรคโควิ 19 เข้ารับการฉีดวัคซีน 125
10 พ.ย. 2564ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจองล็อคพื้นที่จำหน่ายกระทงผ่านระบบ Online ตามวิถีชีวิต แบบ New normal 61
17 พ.ย. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดี โดยวิธีคัดเลือก 38
17 พ.ย. 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวทางเท้าภายในสวนสาธารณะสิริจิตโซน เอ โดยวิธีคัดเลือก 10
12 พ.ย. 2564ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 2 ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
12 พ.ย. 2564ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23
11 พ.ย. 2564ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง ซอย 3 (ซอยข้างโรงแรมฟิกบูติก) และโครงการก่อส 24
3 พ.ย. 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 35
6 ต.ค. 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 150
6 ต.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 118
3 ก.ย. 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 199
6 ส.ค. 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 255
15 พ.ย. 2564ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักผังเมือง ระด 69
12 พ.ย. 2564ยกเลิกการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแห 50
12 พ.ย. 2564รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 199
11 พ.ย. 2564รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยครู) 136
3 พ.ย. 2564ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 184
8 ต.ค. 2564รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 524
30 มี.ค. 2564Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 474
30 มี.ค. 2564รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 469
3 เม.ย. 2563ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 1,250
13 มี.ค. 2563Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 1,140
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 ธันวาคม 2564

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2563

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2562

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร 2563

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

การขออนุญาตหอพัก

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2564

กนิษฐา 19/04/2021 464 / 1

จะติดตามข่าวการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ของจังหวัดกำแพงเพชรได้ที่ไหนบ้างคะ

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2564

zwosoxozwos@outlook.com 19/04/2021 1,637 / 1

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อัพเดทล่าสุด 19 เม.ย. 2564

ของขวัญ 19/04/2021 398 / 1

ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวคิดการออกแบบพื้นที่สาธารณประโยชน์ (เกาะกลางแม่น้ำปิง)

อัพเดทล่าสุด 30 ก.ค. 2563

PR.kppmu 30/07/2020 1,356 / 0

เพลงประจำจังหวัดกำแพงเพชรมีเนื้อเพลงอย่างไร

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2563

somchaisz 13/05/2020 1,219 / 1

ขออนุญาตแนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.พ. 2563

Anun 04/02/2020 1,324 / 2

รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ค. 2562

lovethailand2019 19/07/2019 1,636 / 1