KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
3 เม.ย. 2562รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน ในงานพระราชพิธีบร 32
3 เม.ย. 2562แจ้งการปิดการจราจรในถนนบางสายเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 6 เมษายน 2562 เนื่องในพิธีทำน้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีราชาภิเษก ณ บ่ 140
3 เม.ย. 2562เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมพิธีก่อพระเจดีย์ทรายเนื่องในวันตรุษไทย วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดค 9
28 มี.ค. 2562การจัดระเบียบการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและอาหาร งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 13
28 มี.ค. 2562ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม งานสงกรานต์สีขาว ร่วมใจใส่ชุดไทย ก่อเจดีย์ทรายนำ้ไหลยิ่งใหญ่พวงมโหตร วันที่ 15 เมษายน 2562 ณ เกาะกล 20
25 มี.ค. 2562ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานออกแบบสื่อสร้างสรรค์ อินโฟกราฟิก (Infographic) รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ชิงเงินราง 8
22 มี.ค. 2562ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 9
21 มี.ค. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การรับแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 17
15 มี.ค. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดให้บริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรา 22
13 มี.ค. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ 25
9 เม.ย. 2562ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู กองการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 0
9 เม.ย. 2562ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0
9 เม.ย. 2562ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0
2 เม.ย. 2562สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 13
1 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
19 มี.ค. 2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสิริจิต (ช่วงสามแยกถนนราษฏรร่วมใจ-หลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 0
19 มี.ค. 2562ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi 24
7 มี.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 35
4 มี.ค. 2562สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 27
26 ก.พ. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street Light) โดยวิธีคัดเลือก 38
4 เม.ย. 2562ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 11
13 มี.ค. 2562Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 29
13 มี.ค. 2562รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 25
15 ก.พ. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่าวยครู 124
15 ม.ค. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 235
12 ธ.ค. 2561รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 321
19 ต.ค. 2561ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 99
3 ต.ค. 2561รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 135
27 ก.พ. 2561รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 642
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 เมษายน 2562

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 มีนาคม 2562

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โปรเตอร์สงกรานต์ ประจำปี 2560

โปรเตอร์การประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลกำแพงเพชร

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 271 / 2

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 271 / 2

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการสระน้ำเทศบาล

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 190 / 0

แหล่งท่องเทียวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 213 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการรถนำเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 231 / 0

การพัฒนาเทศบาลในปัจจุบัน

อัพเดทล่าสุด 10 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 10/03/2018 263 / 1