KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
6 ส.ค. 2562การรับสมัครคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2562 67
6 ส.ค. 2562จังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 47
5 ส.ค. 2562ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 47
5 ส.ค. 2562งดใช้สนามฟุตซอล (ข้างสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร) 6
23 ก.ค. 2562การดำเนินการดูดสิ่งโสโครกภายในท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 13
11 ก.ค. 2562การปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว การเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 19
10 ก.ค. 2562การเปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการ 39
4 ก.ค. 2562กำหนดการจัดงาน ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดบาง และบริเวณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน เทศบาลเมืองกำ 62
4 ก.ค. 2562การจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 23
21 มิ.ย. 2562ประกาศพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 57
14 ส.ค. 2562ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4
9 ส.ค. 2562สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 14
15 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
8 ก.ค. 2562สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 31
27 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
27 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
19 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวังคาง ซอย 6 ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 42
19 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง (ถนนริมคลองชลประทาน) ด้ 36
19 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง (ถนนริมคลองชลประทาน) ด้ว 38
17 มิ.ย. 2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฝ่ายรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 40
4 ก.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 116
18 มิ.ย. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนั 168
15 พ.ค. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 557
4 เม.ย. 2562ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 105
13 มี.ค. 2562Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 124
13 มี.ค. 2562รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 97
15 ก.พ. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่าวยครู 232
15 ม.ค. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 342
12 ธ.ค. 2561รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 490
19 ต.ค. 2561ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 168
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 สิงหาคม 2562

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โปรเตอร์สงกรานต์ ประจำปี 2560

โปรเตอร์การประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลกำแพงเพชร

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ค. 2562

lovethailand2019 19/07/2019 17 / 1

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 354 / 2

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 354 / 2

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการสระน้ำเทศบาล

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 269 / 0

แหล่งท่องเทียวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 287 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการรถนำเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 312 / 0

การพัฒนาเทศบาลในปัจจุบัน

อัพเดทล่าสุด 10 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 10/03/2018 337 / 1