KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
ภาษี 63 1 ภาษี 63 1
12 ก.พ. 2563เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญชาวเมืองกำแพงเพชรร่วมจัดทำแผนชุมชน ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2563 19
7 ก.พ. 2563ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระยะเวลาการเสนอชื่อและแบบการเสนอชื่อประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา 21
6 ก.พ. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปลี่ยนสถานที่ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ชั่วคราว) 11
4 ก.พ. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปลี่ยนสถานที่ตั้งศูนย์ดับเพลิงต้นโพธิ์ (ชั่วคราว) 12
15 ม.ค. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 62
9 ม.ค. 2563ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก 32
26 ธ.ค. 2562ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 101
26 ธ.ค. 2562ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปี 53
25 ธ.ค. 2562ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร รับสมัครนักศึกษาใหม่ 76
24 ธ.ค. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 28 59
7 ก.พ. 2563สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 27
6 ก.พ. 2563ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2563 18
4 ก.พ. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อโคมไฟถนน LED โดยวิธีคัดเลือก 36
30 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
27 ม.ค. 2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งประตูเหล็กม้วนระบบมือดึง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 33
22 ม.ค. 2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งประตูเหล็กม้วนระบบมือดึง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26
21 ม.ค. 2563เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 43
14 ม.ค. 2563สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 47
10 ม.ค. 2563ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 42
9 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ โซนซี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e 27
20 ธ.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 380
13 ธ.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 678
22 พ.ย. 2562รับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 179
20 พ.ย. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2,167
4 ก.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 463
18 มิ.ย. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนั 425
15 พ.ค. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 923
4 เม.ย. 2562ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 215
13 มี.ค. 2562Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 235
13 มี.ค. 2562รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 205
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 มกราคม 2563

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร 2563

พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

ขออนุญาตแนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.พ. 2563

Anun 04/02/2020 43 / 0

3 วิถีทาง หาเงินง่าย

อัพเดทล่าสุด 17 พ.ย. 2562

articleheros 17/11/2019 72 / 0

การเทรด เป็น นิยามที่จะทำให้ท่านเจอกับการบรรลุผล

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2562

articleheros 26/10/2019 69 / 0

Algorithm เป็นยังไง ส่งผลต่อการค้นหาใน Google ยังไง

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2562

articleheros 20/09/2019 86 / 0

รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ค. 2562

lovethailand2019 19/07/2019 123 / 1

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 489 / 2

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 489 / 2

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการสระน้ำเทศบาล

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 363 / 0

แหล่งท่องเทียวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 400 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการรถนำเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 415 / 0