KPPMU KPPMU
ลอยกระทง 2563 ที่ 1 ลอยกระทง 2563 ที่ 1
ลอยกระทง ที่2 ลอยกระทง ที่2
ลอยกระทง ที่3 ลอยกระทง ที่3
21 ต.ค. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การป้องกันปัญหาการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัดและวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันในงานประเ 13
21 ต.ค. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การจัดระเบียบการใช้พื้นที่จำหน่ายอาหารและกระทงบริเวณลานอนุรักษ์ฯ ประจำปี 2563 13
21 ต.ค. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การงดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร 22
21 ต.ค. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดจองพื้นที่จำหน่ายกระทง ในงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2563 25
16 ต.ค. 2563ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมโครงการ โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง ผู้ประ 58
12 ต.ค. 2563เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญชวน เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ หนูน้อยลอยกระทง และกระเทยลายคราม ในงานประเพณีลอยกระทง 202
7 ต.ค. 2563ประชาสัมพันธ์ จากงานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร งานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร มีความจำเป็นต้องปิดการจราจร ในวันที่ 8 ตุลาคม 256 167
30 ก.ย. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ปิดให้บริการชั่วคราวสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 80
17 ก.ย. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการให้บริการรถรางนำเที่ยวศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวฯ เป็นการบริการรั 103
15 ก.ย. 2563ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 87
7 ต.ค. 2563สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 36
23 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
22 ก.ย. 2563ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
8 ก.ย. 2563สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 23
3 ก.ย. 2563ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 106
2 ก.ย. 2563ประกวดราคาจ้างก่สร้างโครงการซ่อมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ ถนนเกาะแขก 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิ 113
28 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 113
25 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109
20 ส.ค. 2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ถนนราชวิถี ซอย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหว 147
10 ส.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ถนนราชดำเนิน 1 (สี่แยกโรงพยาบาลกำแพงเพชร) ด้วยวิธีประ 103
3 เม.ย. 2563ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 489
13 มี.ค. 2563Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 480
13 มี.ค. 2563รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 492
20 ธ.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 858
13 ธ.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1,282
22 พ.ย. 2562รับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 679
20 พ.ย. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3,154
4 ก.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 970
18 มิ.ย. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนั 982
15 พ.ค. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 1,565
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 ตุลาคม 2563

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2562

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร 2563