KPPMU KPPMU
ภาษี 63 ภาษี 63
ภาษี 63-2 ภาษี 63-2
ภาษี 63-3 ภาษี 63-3
ภาษี 63-4 ภาษี 63-4
27 พ.ย. 2563ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาช 16
12 พ.ย. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริ 45
21 ต.ค. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การป้องกันปัญหาการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัดและวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันในงานประเ 75
21 ต.ค. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การจัดระเบียบการใช้พื้นที่จำหน่ายอาหารและกระทงบริเวณลานอนุรักษ์ฯ ประจำปี 2563 69
21 ต.ค. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การงดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร 72
21 ต.ค. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดจองพื้นที่จำหน่ายกระทง ในงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2563 74
16 ต.ค. 2563ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมโครงการ โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง ผู้ประ 143
12 ต.ค. 2563เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญชวน เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ หนูน้อยลอยกระทง และกระเทยลายคราม ในงานประเพณีลอยกระทง 329
7 ต.ค. 2563ประชาสัมพันธ์ จากงานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร งานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร มีความจำเป็นต้องปิดการจราจร ในวันที่ 8 ตุลาคม 256 232
30 ก.ย. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ปิดให้บริการชั่วคราวสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 133
16 พ.ย. 2563ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding) 22
13 พ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 24
13 พ.ย. 2563ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding) 17
12 พ.ย. 2563ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding) 16
5 พ.ย. 2563ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 40
5 พ.ย. 2563สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 47
3 พ.ย. 2563ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 4 ลบ.ม. พร้อมภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 5 ถัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิ 31
28 ต.ค. 2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ ถนนเทศา 1 จากสำนักงานหอการค้าจั 28
7 ต.ค. 2563สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 98
23 ก.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87
3 เม.ย. 2563ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 547
13 มี.ค. 2563Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 523
13 มี.ค. 2563รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 547
20 ธ.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 895
13 ธ.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1,346
22 พ.ย. 2562รับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 737
20 พ.ย. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3,220
4 ก.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 1,025
18 มิ.ย. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนั 1,028
15 พ.ค. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 1,628
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 ตุลาคม 2563

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2562

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร 2563