KPPMU KPPMU
โคโรนา 1 โคโรนา 1
โคโรนา 2 โคโรนา 2
โคโรนา 3 โคโรนา 3
covid-19 covid-19
2 มิ.ย. 2563แนวทางการปฏิบัติเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก ที่ สสท.41bis /2020 6
2 มิ.ย. 2563ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งเพื 7
2 มิ.ย. 2563สื่อให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตัวเองและการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 6
2 มิ.ย. 2563คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ ๑๑๐๔ /๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๙) 14
2 มิ.ย. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง เปิดให้บริการสนามฟุตชอล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 6
2 มิ.ย. 2563ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฏิบั 8
2 มิ.ย. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ ในสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 10
18 พ.ค. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง แจ้งผลการจัดลำดับสิทธิผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าตลาดไนท์บาร์ซา โซนแผงผ้า 34
18 พ.ค. 2563ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered โดยสามารถดูรายละเอียดกา 62
18 พ.ค. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 196
22 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 28
22 พ.ค. 2563ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 11
22 พ.ค. 2563ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 4 ลบ.ม. พร้อมภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 4 16
22 พ.ค. 2563ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 20
22 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง (หมู่บ้านสมานมิตรวิลล่า) ด้ 24
19 พ.ค. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 120
18 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
12 พ.ค. 2563สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 78
8 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกสิบล้อเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin 82
5 พ.ค. 2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง (หมู่บ้านสมานมิตรวิลล่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 64
3 เม.ย. 2563ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 154
13 มี.ค. 2563Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 150
13 มี.ค. 2563รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 176
20 ธ.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 577
13 ธ.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 909
22 พ.ย. 2562รับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 336
20 พ.ย. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2,642
4 ก.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 627
18 มิ.ย. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนั 607
15 พ.ค. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 1,144
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 เมษายน 2563

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2562

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร 2563

พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

เพลงประจำจังหวัดกำแพงเพชรมีเนื้อเพลงอย่างไร

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2563

somchaisz 13/05/2020 29 / 1

ขออนุญาตแนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.พ. 2563

Anun 04/02/2020 247 / 2

ขออนุญาตแนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.พ. 2563

Anun 04/02/2020 247 / 2

รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ค. 2562

lovethailand2019 19/07/2019 250 / 1