KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
ภาษี 1 ภาษี 1
ภาษี 2 ภาษี 2
ภาษี 3 ภาษี 3
ภาษี 4 ภาษี 4
ภาษี 5 ภาษี 5
ภาษี 6 ภาษี 6
ภาษี 7 ภาษี 7
17 ม.ค. 2562ประกาศหยุดใช้เมรุ 3 ในการฌาปนกิจศพ ฌาปนสถานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อทำการปรับปรุง 4
17 ม.ค. 2562ปิดให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 5
10 ม.ค. 2562เทศบาลเมืองกำแพงเพชรงดการเก็บค่าบริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเนื่องในวันเด้กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในว 13
26 ธ.ค. 2561สรุปผลการจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการขอออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในพื้นที่เกาะกลางแ 16
26 ธ.ค. 2561การเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึงวันอั 26
25 ธ.ค. 2561สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดทำโครงการบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำ 45
20 ธ.ค. 2561เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญชวนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันประเพณีวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2562 100
17 ธ.ค. 2561กฏกระทรวง กำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ.2561 28
17 ธ.ค. 2561ขอปิดการให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 19
7 ธ.ค. 2561การจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการขอออกหนังสือสำคัญ สำหรับหลวง (น.ส.ล.) ในพื้นที่เกาะกลางแม่น้ำปิง 27
8 ม.ค. 2562สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 13
3 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
14 ธ.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
6 ธ.ค. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 23
28 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเด็กในสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
9 พ.ย. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 51
8 พ.ย. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 51
31 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
22 ต.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบสมุนไพร จำนวน 300 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
4 ต.ค. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 75
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 มกราคม 2562

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 ธันวาคม 2561

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โปรเตอร์สงกรานต์ ประจำปี 2560

โปรเตอร์การประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลกำแพงเพชร

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 221 / 2

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 221 / 2

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการสระน้ำเทศบาล

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 138 / 0

แหล่งท่องเทียวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 154 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการรถนำเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 171 / 0

การพัฒนาเทศบาลในปัจจุบัน

อัพเดทล่าสุด 10 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 10/03/2018 194 / 1