KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
3 ธ.ค. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การปิดการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 9
3 ธ.ค. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด 23
31 ต.ค. 2562ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระเบียบการและใบสมัครการประกวดนางนพมาศ - นางนพมาศจำแลง ประจำปี 2562 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) 89
22 ต.ค. 2562การเปิดจองพื้นที่จำหน่ายกระทง วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ 106
22 ต.ค. 2562การงดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ 29
21 ต.ค. 2562การป้องกันปัญหาการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัดและวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 59
21 ต.ค. 2562ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระเบียบการและใบสมัครการประกวดนางนพมาศ - นางนพมาศจำแลง ประจำปี 2562 106
9 ต.ค. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง แจ้งเตือนผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการค้าและหนังสือรับรองการแจ้งการจำหน่ายและสะสมอาหาร ใ 50
12 ก.ย. 2562กำหนดการ กติกาและหลักเกณฑ์ แผนที่เดิน-วิ่ง มินิฮาล์มาราธอนเฉลิมรพะเกียรติฯ ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ณ บริเวณด้านห 65
3 ก.ย. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าตลาดไนท์บาร์ซ่าโซนแผงผ้ามาแสดงตน 83
6 ธ.ค. 2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 75
4 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
4 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบบันทึกการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรค และจัดทำแผ่นพับให้ความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
3 ธ.ค. 2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะโซนซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5
29 พ.ย. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 16
27 พ.ย. 2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายเวที บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19
27 พ.ย. 2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายเวที บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15
25 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
25 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
22 พ.ย. 2562ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถแทรกเตอร์ดันดิน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21
22 พ.ย. 2562รับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 51
20 พ.ย. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1,487
4 ก.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 319
18 มิ.ย. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนั 309
15 พ.ค. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 813
4 เม.ย. 2562ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 167
13 มี.ค. 2562Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 201
13 มี.ค. 2562รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 159
15 ก.พ. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่าวยครู 296
15 ม.ค. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 427
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 ธันวาคม 2562

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โปรเตอร์สงกรานต์ ประจำปี 2560

โปรเตอร์การประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลกำแพงเพชร

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

3 วิถีทาง หาเงินง่าย

อัพเดทล่าสุด 17 พ.ย. 2562

articleheros 17/11/2019 23 / 0

การเทรด เป็น นิยามที่จะทำให้ท่านเจอกับการบรรลุผล

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2562

articleheros 26/10/2019 33 / 0

Algorithm เป็นยังไง ส่งผลต่อการค้นหาใน Google ยังไง

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2562

articleheros 20/09/2019 55 / 0

รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ค. 2562

lovethailand2019 19/07/2019 81 / 1

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 426 / 2

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 426 / 2

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการสระน้ำเทศบาล

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 327 / 0

แหล่งท่องเทียวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 350 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการรถนำเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 370 / 0

การพัฒนาเทศบาลในปัจจุบัน

อัพเดทล่าสุด 10 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 10/03/2018 417 / 1