KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
21 มิ.ย. 2562ประกาศพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 11
7 มิ.ย. 2562การรับสมัครคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 30
6 มิ.ย. 2562การส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 100 เพื่อเบาเทาปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน 19
24 พ.ค. 2562ขอเชิญร่วมประชาคมระดับเมือง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองกำแ 59
29 เม.ย. 2562จังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญร่วมประดับตราสัญญาลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญญาลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 68
29 เม.ย. 2562ขอความร่วมมือรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม (ON Foam) บรรจุอาหาร ปีงบประมาณ 2562 59
3 เม.ย. 2562รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน ในงานพระราชพิธีบร 110
3 เม.ย. 2562แจ้งการปิดการจราจรในถนนบางสายเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 6 เมษายน 2562 เนื่องในพิธีทำน้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีราชาภิเษก ณ บ่ 250
3 เม.ย. 2562เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมพิธีก่อพระเจดีย์ทรายเนื่องในวันตรุษไทย วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดค 55
28 มี.ค. 2562การจัดระเบียบการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและอาหาร งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 58
19 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวังคาง ซอย 6 ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 3
19 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง (ถนนริมคลองชลประทาน) ด้ 3
17 มิ.ย. 2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฝ่ายรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6
7 มิ.ย. 2562สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 18
7 มิ.ย. 2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์บาร์ซ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20
27 พ.ค. 2562ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง (ถนนริมคลองชลประทาน) 24
27 พ.ค. 2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนวังคาง ซอย 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22
21 พ.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 28
21 พ.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 23
8 พ.ค. 2562สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 31
18 มิ.ย. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนั 85
15 พ.ค. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 417
4 เม.ย. 2562ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 77
13 มี.ค. 2562Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 82
13 มี.ค. 2562รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 68
15 ก.พ. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่าวยครู 194
15 ม.ค. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 298
12 ธ.ค. 2561รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 447
19 ต.ค. 2561ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 139
3 ต.ค. 2561รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 178
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 มิถุนายน 2562

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โปรเตอร์สงกรานต์ ประจำปี 2560

โปรเตอร์การประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลกำแพงเพชร

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

อินซิเญ่ปลื้มสปิริตอัซซูรี่ไม่ถอดใจง่ายๆ

อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 2562

king 12/06/2019 16 / 0

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 318 / 2

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 318 / 2

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการสระน้ำเทศบาล

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 229 / 0

แหล่งท่องเทียวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 257 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการรถนำเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 280 / 0

การพัฒนาเทศบาลในปัจจุบัน

อัพเดทล่าสุด 10 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 10/03/2018 305 / 1