KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
9 ต.ค. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง แจ้งเตือนผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการค้าและหนังสือรับรองการแจ้งการจำหน่ายและสะสมอาหาร ใ 8
12 ก.ย. 2562กำหนดการ กติกาและหลักเกณฑ์ แผนที่เดิน-วิ่ง มินิฮาล์มาราธอนเฉลิมรพะเกียรติฯ ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ณ บริเวณด้านห 27
3 ก.ย. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าตลาดไนท์บาร์ซ่าโซนแผงผ้ามาแสดงตน 44
30 ส.ค. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2 134
27 ส.ค. 2562ขอเชิญร่วมกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระรา 195
26 ส.ค. 2562การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. 71
23 ส.ค. 2562ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจและจิตอาสา 904 วปร. ได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรตามเอกสารที่ได้แนบมา 89
22 ส.ค. 2562ขอเชิญเที่ยวงาน “นิทรรศการเสวนา ๑๑๓ ปี พระปิยมหาราชา เสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร” และโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธร 68
6 ส.ค. 2562การรับสมัครคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2562 142
6 ส.ค. 2562จังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 83
9 ต.ค. 2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถาน เมรุ 1 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6
24 ก.ย. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2562 26
10 ก.ย. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 25
10 ก.ย. 2562ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ ถนนราชดำเนิน 1 ด 18
5 ก.ย. 2562สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 23
30 ส.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
21 ส.ค. 2562ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 34
21 ส.ค. 2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ ถนนราชดำเนิน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท 36
21 ส.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 45
21 ส.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 33
4 ก.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 197
18 มิ.ย. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนั 223
15 พ.ค. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 680
4 เม.ย. 2562ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 136
13 มี.ค. 2562Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 162
13 มี.ค. 2562รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 128
15 ก.พ. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่าวยครู 260
15 ม.ค. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 383
12 ธ.ค. 2561รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 549
19 ต.ค. 2561ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 201
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 ตุลาคม 2562

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 กันยายน 2562

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โปรเตอร์สงกรานต์ ประจำปี 2560

โปรเตอร์การประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลกำแพงเพชร

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

Algorithm เป็นยังไง ส่งผลต่อการค้นหาใน Google ยังไง

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2562

articleheros 20/09/2019 20 / 0

รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ค. 2562

lovethailand2019 19/07/2019 45 / 1

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 385 / 2

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 385 / 2

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการสระน้ำเทศบาล

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 298 / 0

แหล่งท่องเทียวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 318 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการรถนำเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 343 / 0

การพัฒนาเทศบาลในปัจจุบัน

อัพเดทล่าสุด 10 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 10/03/2018 374 / 1