KPPMU KPPMU
ชากังราวว่าวไทย 2562 ชากังราวว่าวไทย 2562
20 ก.พ. 2562เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพื้นบ้านและท้องถิ่น “ชากังราวว่าวไทย 6
18 ก.พ. 2562สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดให้บริการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ในวันหยุดที่ 1 5
15 ก.พ. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปลี่ยนสถานที่ตั้งศูนย์ดับเพลิงต้นโพธิ์ (ชั่วคราว) 10
12 ก.พ. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ชั่วคราว) 16
8 ก.พ. 2562ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ 11
6 ก.พ. 2562ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราว เนื่องจากระบบโทรศัพท์สำนักงานขัดข้อง 20
1 ก.พ. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ให้ประชาชนเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย 24
30 ม.ค. 2562พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ 20
29 ม.ค. 2562การลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกผู้แทนราษฎร ก่อนวันเลือกตั้ง 27
25 ม.ค. 2562โครงการจัดระเบียบทางเท้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30
15 ก.พ. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรม BMS - HOSxp ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
7 ก.พ. 2562สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 23
7 ก.พ. 2562ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13
8 ม.ค. 2562สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 32
3 ม.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
14 ธ.ค. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47
6 ธ.ค. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 39
28 พ.ย. 2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเด็กในสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
9 พ.ย. 2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 70
8 พ.ย. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 72
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 มกราคม 2562

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โปรเตอร์สงกรานต์ ประจำปี 2560

โปรเตอร์การประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลกำแพงเพชร

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 240 / 2

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 240 / 2

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการสระน้ำเทศบาล

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 162 / 0

แหล่งท่องเทียวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 181 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการรถนำเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 196 / 0

การพัฒนาเทศบาลในปัจจุบัน

อัพเดทล่าสุด 10 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 10/03/2018 225 / 1