KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
ภาษี 63 1 ภาษี 63 1
15 ม.ค. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 19
9 ม.ค. 2563ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก 18
26 ธ.ค. 2562ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 56
26 ธ.ค. 2562ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปี 37
25 ธ.ค. 2562ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร รับสมัครนักศึกษาใหม่ 35
24 ธ.ค. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 28 40
23 ธ.ค. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ปิดการให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 22
11 ธ.ค. 2562กำหนดการ การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิ 38
11 ธ.ค. 2562ประกาศกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร พ.ศ.2562 39
11 ธ.ค. 2562ประกาศกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร พ.ศ.2562 35
22 ม.ค. 2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งประตูเหล็กม้วนระบบมือดึง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2
21 ม.ค. 2563เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 7
14 ม.ค. 2563สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 16
10 ม.ค. 2563ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 7
9 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ โซนซี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e 12
27 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
18 ธ.ค. 2562ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายเวที บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b 30
17 ธ.ค. 2562ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานภาหนะ รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ขนาด 8 ห้อง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 31
11 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฝ่ายรักษาความสะอาด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กท 44
6 ธ.ค. 2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 115
20 ธ.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 307
13 ธ.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 624
22 พ.ย. 2562รับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 131
20 พ.ย. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2,009
4 ก.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 429
18 มิ.ย. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนั 383
15 พ.ค. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 888
4 เม.ย. 2562ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 193
13 มี.ค. 2562Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 225
13 มี.ค. 2562รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 191
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 มกราคม 2563

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 ธันวาคม 2562

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

โปรเตอร์สงกรานต์ ประจำปี 2560

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

3 วิถีทาง หาเงินง่าย

อัพเดทล่าสุด 17 พ.ย. 2562

articleheros 17/11/2019 57 / 0

การเทรด เป็น นิยามที่จะทำให้ท่านเจอกับการบรรลุผล

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2562

articleheros 26/10/2019 57 / 0

Algorithm เป็นยังไง ส่งผลต่อการค้นหาใน Google ยังไง

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2562

articleheros 20/09/2019 77 / 0

รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ค. 2562

lovethailand2019 19/07/2019 108 / 1

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 464 / 2

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 464 / 2

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการสระน้ำเทศบาล

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 350 / 0

แหล่งท่องเทียวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 380 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการรถนำเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 388 / 0

การพัฒนาเทศบาลในปัจจุบัน

อัพเดทล่าสุด 10 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 10/03/2018 445 / 1