KPPMU KPPMU
โคโรนา 1 โคโรนา 1
โคโรนา 2 โคโรนา 2
โคโรนา 3 โคโรนา 3
covid-19 covid-19
30 มิ.ย. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน (1 จัง 18
26 มิ.ย. 2563ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องเตรียมพร้อมให้ดี...แต่ถ้าจะให้ดีต้องสังเกตฉลาก เรื่องปรับเปลี 42
18 มิ.ย. 2563ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน 28
18 มิ.ย. 2563ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน 26
16 มิ.ย. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ 61
16 มิ.ย. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง เปิดให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 78
5 มิ.ย. 2563ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 136
2 มิ.ย. 2563แนวทางการปฏิบัติเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก ที่ สสท.41bis /2020 113
2 มิ.ย. 2563ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งเพื 96
2 มิ.ย. 2563สื่อให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตัวเองและการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 74
3 ก.ค. 2563สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 11
26 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
16 มิ.ย. 2563ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยว 79
16 มิ.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกพร้อมกระเช้า 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd 68
16 มิ.ย. 2563ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 4 ลบ.ม.พร้อมภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 5 ถัง จำนวน 76
9 มิ.ย. 2563ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 83
22 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 123
22 พ.ค. 2563ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 63
22 พ.ค. 2563ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 4 ลบ.ม. พร้อมภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 4 136
22 พ.ค. 2563ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 116
3 เม.ย. 2563ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 252
13 มี.ค. 2563Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 244
13 มี.ค. 2563รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 276
20 ธ.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 661
13 ธ.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1,027
22 พ.ย. 2562รับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 449
20 พ.ย. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2,775
4 ก.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 729
18 มิ.ย. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนั 727
15 พ.ค. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 1,270
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 มิถุนายน 2563

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2562

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร 2563

พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

เพลงประจำจังหวัดกำแพงเพชรมีเนื้อเพลงอย่างไร

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2563

somchaisz 13/05/2020 58 / 1

ขออนุญาตแนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.พ. 2563

Anun 04/02/2020 342 / 2

ขออนุญาตแนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.พ. 2563

Anun 04/02/2020 342 / 2

รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ค. 2562

lovethailand2019 19/07/2019 335 / 1