KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
24 พ.ค. 2562ขอเชิญร่วมประชาคมระดับเมือง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองกำแ 2
29 เม.ย. 2562จังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญร่วมประดับตราสัญญาลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญญาลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 42
29 เม.ย. 2562ขอความร่วมมือรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม (ON Foam) บรรจุอาหาร ปีงบประมาณ 2562 20
3 เม.ย. 2562รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน ในงานพระราชพิธีบร 86
3 เม.ย. 2562แจ้งการปิดการจราจรในถนนบางสายเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 6 เมษายน 2562 เนื่องในพิธีทำน้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีราชาภิเษก ณ บ่ 223
3 เม.ย. 2562เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมพิธีก่อพระเจดีย์ทรายเนื่องในวันตรุษไทย วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดค 36
28 มี.ค. 2562การจัดระเบียบการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและอาหาร งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 37
28 มี.ค. 2562ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม งานสงกรานต์สีขาว ร่วมใจใส่ชุดไทย ก่อเจดีย์ทรายนำ้ไหลยิ่งใหญ่พวงมโหตร วันที่ 15 เมษายน 2562 ณ เกาะกล 49
25 มี.ค. 2562ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานออกแบบสื่อสร้างสรรค์ อินโฟกราฟิก (Infographic) รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ชิงเงินราง 33
22 มี.ค. 2562ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 27
21 พ.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 0
21 พ.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 1
8 พ.ค. 2562สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 16
10 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสิริจิต (ช่วงสามแยกถนนราษฎรรวมใจ-หลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร) ด้วยวิ 23
9 เม.ย. 2562ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู กองการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 21
9 เม.ย. 2562ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18
9 เม.ย. 2562ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19
2 เม.ย. 2562สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 33
1 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
19 มี.ค. 2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสิริจิต (ช่วงสามแยกถนนราษฏรร่วมใจ-หลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 20
15 พ.ค. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 139
4 เม.ย. 2562ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 47
13 มี.ค. 2562Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 47
13 มี.ค. 2562รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 45
15 ก.พ. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่าวยครู 155
15 ม.ค. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 260
12 ธ.ค. 2561รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 393
19 ต.ค. 2561ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 118
3 ต.ค. 2561รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 153
27 ก.พ. 2561รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 720
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 เมษายน 2562

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โปรเตอร์สงกรานต์ ประจำปี 2560

โปรเตอร์การประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลกำแพงเพชร

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 295 / 2

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 295 / 2

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการสระน้ำเทศบาล

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 205 / 0

แหล่งท่องเทียวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 232 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการรถนำเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 253 / 0

การพัฒนาเทศบาลในปัจจุบัน

อัพเดทล่าสุด 10 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 10/03/2018 282 / 1