KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
3 เม.ย. 2562รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน ในงานพระราชพิธีบร 35
3 เม.ย. 2562แจ้งการปิดการจราจรในถนนบางสายเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 6 เมษายน 2562 เนื่องในพิธีทำน้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีราชาภิเษก ณ บ่ 155
3 เม.ย. 2562เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมพิธีก่อพระเจดีย์ทรายเนื่องในวันตรุษไทย วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดค 12
28 มี.ค. 2562การจัดระเบียบการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและอาหาร งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 15
28 มี.ค. 2562ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม งานสงกรานต์สีขาว ร่วมใจใส่ชุดไทย ก่อเจดีย์ทรายนำ้ไหลยิ่งใหญ่พวงมโหตร วันที่ 15 เมษายน 2562 ณ เกาะกล 23
25 มี.ค. 2562ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานออกแบบสื่อสร้างสรรค์ อินโฟกราฟิก (Infographic) รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ชิงเงินราง 11
22 มี.ค. 2562ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน 11
21 มี.ค. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การรับแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 19
15 มี.ค. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดให้บริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรา 25
13 มี.ค. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ 26
10 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสิริจิต (ช่วงสามแยกถนนราษฎรรวมใจ-หลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร) ด้วยวิ 1
9 เม.ย. 2562ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู กองการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 1
9 เม.ย. 2562ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1
9 เม.ย. 2562ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1
2 เม.ย. 2562สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 15
1 เม.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
19 มี.ค. 2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสิริจิต (ช่วงสามแยกถนนราษฏรร่วมใจ-หลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 2
19 มี.ค. 2562ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi 26
7 มี.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 36
4 มี.ค. 2562สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 29
4 เม.ย. 2562ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 15
13 มี.ค. 2562Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 31
13 มี.ค. 2562รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 28
15 ก.พ. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่าวยครู 125
15 ม.ค. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 236
12 ธ.ค. 2561รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 328
19 ต.ค. 2561ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 100
3 ต.ค. 2561รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 138
27 ก.พ. 2561รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 649
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 เมษายน 2562

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 มีนาคม 2562

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โปรเตอร์สงกรานต์ ประจำปี 2560

โปรเตอร์การประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลกำแพงเพชร

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 275 / 2

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 275 / 2

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการสระน้ำเทศบาล

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 191 / 0

แหล่งท่องเทียวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 214 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการรถนำเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 237 / 0

การพัฒนาเทศบาลในปัจจุบัน

อัพเดทล่าสุด 10 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 10/03/2018 264 / 1