KPPMU KPPMU
KPPMU KPPMU
31 ต.ค. 2562ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระเบียบการและใบสมัครการประกวดนางนพมาศ - นางนพมาศจำแลง ประจำปี 2562 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) 68
22 ต.ค. 2562การเปิดจองพื้นที่จำหน่ายกระทง วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ 85
22 ต.ค. 2562การงดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ 18
21 ต.ค. 2562การป้องกันปัญหาการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัดและวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 42
21 ต.ค. 2562ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระเบียบการและใบสมัครการประกวดนางนพมาศ - นางนพมาศจำแลง ประจำปี 2562 93
9 ต.ค. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง แจ้งเตือนผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการค้าและหนังสือรับรองการแจ้งการจำหน่ายและสะสมอาหาร ใ 37
12 ก.ย. 2562กำหนดการ กติกาและหลักเกณฑ์ แผนที่เดิน-วิ่ง มินิฮาล์มาราธอนเฉลิมรพะเกียรติฯ ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ณ บริเวณด้านห 47
3 ก.ย. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าตลาดไนท์บาร์ซ่าโซนแผงผ้ามาแสดงตน 64
30 ส.ค. 2562ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2 193
27 ส.ค. 2562ขอเชิญร่วมกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระรา 237
18 พ.ย. 2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฝ่ายรักษาความสะอาด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5
6 พ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโคมไฟถนน LED โดยวิธีคัดเลือก 7
31 ต.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 21
22 ต.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถาน เมรุ 1 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล 23
22 ต.ค. 2562การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 79
9 ต.ค. 2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถาน เมรุ 1 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29
24 ก.ย. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2562 44
10 ก.ย. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 46
10 ก.ย. 2562ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ ถนนราชดำเนิน 1 ด 40
5 ก.ย. 2562สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 39
20 พ.ย. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 35
4 ก.ค. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 260
18 มิ.ย. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนั 266
15 พ.ค. 2562รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 772
4 เม.ย. 2562ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 อัตรา 154
13 มี.ค. 2562Recruited foreigner teacher to teach in the school of Kampaeng Phet Municipality. 185
13 มี.ค. 2562รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 145
15 ก.พ. 2562รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่าวยครู 275
15 ม.ค. 2562รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 409
12 ธ.ค. 2561รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 583
หนังสือพิมพ์ชากังราว

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

หนังสือพิมพ์ชากังราว วันที่ 1 ตุลาคม 2562

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รายงานกิจการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561

สื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โปรเตอร์สงกรานต์ ประจำปี 2560

โปรเตอร์การประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลกำแพงเพชร

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

3 วิถีทาง หาเงินง่าย

อัพเดทล่าสุด 17 พ.ย. 2562

articleheros 17/11/2019 6 / 0

การเทรด เป็น นิยามที่จะทำให้ท่านเจอกับการบรรลุผล

อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2562

articleheros 26/10/2019 17 / 0

Algorithm เป็นยังไง ส่งผลต่อการค้นหาใน Google ยังไง

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2562

articleheros 20/09/2019 44 / 0

รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ค. 2562

lovethailand2019 19/07/2019 64 / 1

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 418 / 2

การขอใช้บริการห้องประชุมเพื่อจัดงานมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 418 / 2

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการสระน้ำเทศบาล

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 314 / 0

แหล่งท่องเทียวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 338 / 0

สอบถามเรื่องการขอใช้บริการรถนำเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 11/03/2018 363 / 0

การพัฒนาเทศบาลในปัจจุบัน

อัพเดทล่าสุด 10 มี.ค. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 10/03/2018 393 / 1