หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
HOT NEWS
วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนาสู่ความน่าอยู่ ชุมชนมีสุข เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
  ข่าวกิจกรรม
 


 
ประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567  
 

     เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีนายพิพัฒน์ จงมีความสุข ประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาฯ  ในครั้งนี้นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง  ซึ่งคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พิจารณาให้ความเห็นชอบ 17 ญัตติ ดังนี้
1. ญัตติ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 (สำนักปลัดเทศบาล)
2. ญัตติขอความเห็นชอบจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 2 (สำนักปลัดเทศบาล)
3. ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  (สำนักปลัดเทศบาล)
4. ญัตติขอความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับชุมชน 24 โครงการ(กองสาธารณสุขฯ)
5. ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
6. ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ(สำนักปลัดเทศบาล)
7. ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษา)
8. ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม)
9. ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3 โครงการ (กองช่าง)
10. ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ (กองสวัสดิการสังคม)
11. ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 26 โครงการ (กองช่าง)
12. ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ และค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล)
13. ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อจ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20 โครงการ (กองช่างสุขาภิบาล)
14. ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ทางการแพทย์ และการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (กองสาธารณสุขฯ)
15. ญัตติการขออนุญาตใช้ที่ดิน และการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ กพ 0962 แปลงตลาด ไนท์บาร์ซาร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร/เพื่อใช้ประโยชน์ของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)
16. ญัตติขออนุญาตใช้ที่ดิน และการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ 1955 แปลงเกาะกลางแม่น้ำปิง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อใช้ประโยชน์ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (กองช่าง)
17. ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.พ. 2567 เวลา 13.30 น. โดย คุณ ปิยะพงษ์ เสือจร

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/11

ลำดับภาพที่ 2/11

ลำดับภาพที่ 3/11

ลำดับภาพที่ 4/11

ลำดับภาพที่ 5/11

ลำดับภาพที่ 6/11

ลำดับภาพที่ 7/11

ลำดับภาพที่ 8/11

ลำดับภาพที่ 9/11

ลำดับภาพที่ 10/11

ลำดับภาพที่ 11/11
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5571-8220
 
LINK
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Contact
   
  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
  โทรศัพท์ : 055-718200
  โทรสาร : 0-5571-8225
Copyright © all rights reserved
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
  จำนวนผู้เข้าชม 1,841,829 เริ่มนับ 16 ก.ย. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10