หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
HOT NEWS
วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนาสู่ความน่าอยู่ ชุมชนมีสุข เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
  โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร
 
รองนายก ทม.   รองนายก ทม.
 
รองนายก ทม.
 
เลขานุการนายก ทม.   เลขานุการนายก ทม.
 
ที่ปรึกษานายก ทม.
 
ที่ปรึกษาพิเศษ ทม.   ที่ปรึกษาพิเศษ ทม.
ประธานสภาเทศบาลเมือง
 
รองประธานสภา ทม.
 
เลขานุการสภา ทม.
 
สมาชิกสภา ทม.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาลเมือง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
 
สถานธนานุบาล
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)
 
รองปลัดเทศบาลเมือง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
  รองปลัดเทศบาลเมือง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
  กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
  กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
ฝ่ายปกครอง
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
- งานทะเบียนราษฎร
- งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายนิติการ
- งานนิติการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และ
กิจการพานิชย์
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานศูนย์เครื่องจักรกล
- งานวิศวกรรมไฟฟ้า
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
  กองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับกลาง)
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานงานควบคุมเหตุรำคาญ ฯ
- งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- โรงพยาบาลชุมชน
- งานทันตกรรม
- งานเภสัชกรรม
- งานรักษาพยาบาล
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานแพทย์แผนไทย
- งานธุรการ
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
ฝ่ายรักษาความสะอาด
- งานรักษาความสะอาด
- งานส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
- งานการจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
   
 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานประชาสัมพันธ์
   
 
ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานโรงเรียน
- งานศึกษานิเทศก์
- งานแผนงานและโครงการ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมประเพณีศาสนา
และวัฒนธรรม
- งานกีฬาและนันทนาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2
โรงเรียนเทศบาล 3
โรงเรียนชากังราววิทยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
   
 
กองช่างสุขาภิบาล
(นักบริหารช่างสุขาภิบาล ระดับกลาง)
  กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
  กองการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุ
ใช้แล้ว
- งานการจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
- งานควบคุมและตรวจสอบ
การบำบัดน้ำเสีย
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
   
 
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
 
ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง
- งานบรรจุแต่งตั้งและ
อัตรากำลัง
- งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา
- งานบุคลากรทางการศึกษา
   
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5571-8220
 
LINK
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Contact
   
  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
  โทรศัพท์ : 055-718200
  โทรสาร : 0-5571-8225
Copyright © all rights reserved
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
  จำนวนผู้เข้าชม 1,747,408 เริ่มนับ 16 ก.ย. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10