เศรษฐกิจ


ปัจจุบัน การท่องเที่ยวถือเป็นการสร้างรายได้ที่ดีให้กับชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นโบราณสถานและรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว

เพื่อเป็นการขานรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการจัดสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ณ บริเวณต้นโพธิ์ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมกันนี้จัดให้บริการรถรางชมเมืองกับมัคคุเทศก์น้อย และเส้นทางบุญไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพง

นอกจากนี้ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรยังมีมีสถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจมากมายไม่ว่าจะเป็น สิริจิตอุทยานสวนสาธารณะมีชีวิต ริมฝั่งแม่น้ำปิง พิพิธภัณฑ์เรือนไทย ศาสนสถานที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถานและโบราณวัตถุ รวมถึงการพยายามสร้างเมืองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคนกำแพงเพชรในอนาคต สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมใจกันรักษาสภาพแวดล้อม ลดการสร้างมลพิษ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงส่งผลให้เมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเหมาะแก่การมาเยือน เพื่อให้ได้รับความสุขใจกับธรรมชาติที่งดงาม และน้ำใจไมตรีที่ชาวเมืองกำแพงเพชรมีให้กับผู้มาเยือนทุกท่าน